Zverejnené: 26.07.2019

Cestovné poistenie pred vycestovaním na dovolenku


Article image

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Pred vycestovaním do zahraničia je potrebné myslieť na to, že zdravotné poistenie náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí nekryje tak ako doma. Úraz alebo choroba môže výrazne zaťažiť váš rozpočet. Ľudia sa pri ceste do zahraničia často spoliehajú na európsky preukaz zdravotného poistenia, a to je chyba.

Výhody cestovného poistenia

Pri úraze alebo náhlom ochorení v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že aj najbežnejšia choroba alebo zranenie znamenajú výdavok, ktorý je vo väčšine prípadov potrebné zaplatiť na mieste. Bez cestovného poistenia by ste tieto náklady hradili z vlastného vrecka. Po návrate domov Vám  zdravotná poisťovňa preplatí len náklady do výšky, ktorá je stanovená pre liečenie daného ochorenia či zranenia na Slovensku. Cestovné poistenie garantuje preplatenie všetkých základných zdravotných a liečebných úkonov pri pobyte v zahraničí.

Nevýhody európskeho preukazu zdravotného poistenia pri pobyte v zahraničí

• kryje náklady na zdravotnú starostlivosť len vo vybraných zariadeniach
• platí len v krajinách EÚ, v Srbsku, Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Macedónsku a na Islande
• kryje len úkony spojené s akútnym ochorením a stavom ohrozujúcim život
• nekryje plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad pôrod, operácia, ošetrenie
• nekryje náklady na transport, ako napríklad  prevoz pacienta alebo pozostatkov späť na Slovensko, transport a ubytovanie pre rodiča, ak je dieťa v zahraničí hospitalizované

Ako uzavrieť cestovné poistenie

Uzatvoriť cestovné poistenie môžete na pobočkách poisťovní, cez internet alebo telefonicky. Na uzatvorenie poistenia postačí vedieť dátum odchodu a návratu, rodné číslo a adresu trvalého bydliska. Potom si už len vybrať balíček cestovného poistenia, ktorý vám najviac vyhovuje.

Čo by malo zahŕňať cestovné poistenie

Základom cestovného poistenia je preplatenie liečebných nákladov v zahraničí (akútne ochorenia alebo úrazy) a prevoz imobilného pacienta alebo telesných pozostatkov na Slovensko. Okrem toho by cestovné poistenie malo zahŕňať trvalé následky úrazu, smrť úrazom, poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu, či napr. cestu za dieťaťom alebo blízkym a pobyt v prípade jeho hospitalizácie. Pri vycestovaní  do zahraničia je potrebné zvážiť, aké aktivity tam plánujete vykonávať a podľa toho treba zvoliť riziká, ktoré chcete mať pokryté.

Limit poistného plnenia

Cestovné poistenie si môžete vyberať nielen podľa ceny, ale aj podľa výšky poistnej sumy, ktorá ohraničuje limit maximálneho odškodnenia v prípade vzniknutých liečebných nákladov.

Ak má poisťovňa v ktorej ste uzatvorili cestovné poistenie limit na plnenie z poistenia liečebných nákladov 100 000 €, tak pri ceste v rámci Európy vám tento limit bude postačovať. Ak však cestujete do krajiny, v ktorej je zdravotná starostlivosť oveľa drahšia, tak tento limit postačovať nebude.

Čo určuje cenu poistenia

Výška poistného za cestovné poistenie sa líšia medzi poisťovňami ale aj v rámci jednej poisťovne.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výšku cestovného poistenia:

 • dĺžka pobytu v zahraničí, teda počet dní cesty
 • krajina pobytu,  napr. Európa alebo svet
 • o aký typ cesty ide, či o turistickú alebo pracovnú
 • vek poisteného
 • kategória poisteného (deti, dospelí, seniori)
 • aké športové aktivity bude poistený vykonávať
 • druh pripoistenia

Výluky z cestovného poistenia

Pri jednotlivých rizikách sú uvedené výluky, kedy poisťovňa nevyplatí poistné plnenie vôbec, alebo ho kráti.  Poistná udalosť musí byť náhodná, neočakávaná udalosť.

Medzi najčastejšie výluky patria:

 1. alkohol, kedy  poisťovňa môže krátiť plnenie alebo neplniť vôbec
 2. chronické choroby
 3. stomatologické zákroky
 4. tehotenstvo, pôrod a rizikové tehotenstvo,
 5. terorizmus
 6. rizikové aktivity a šport

Rekreačný šport, ako napr. cyklistika, korčuľovanie sú v cestovnom poistení zahrnuté, ale  rizikové športy ako napríklad potápanie od určitej hĺbky, plachtenie, paragliding, zoskoky z lietadiel, či poľovanie sú z krytia úplne vylúčené. Niektoré sa však dajú pripoistiť.

Hlásenie poistnej udalosti

Každú poistnú udalosť musí poistený nahlásiť po návrate domov poisťovni. Poisťovňa má nárok  si  vyžiadať doklady ako zdravotná dokumentácia, policajná správa a iné. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokumentov , pracovník poisťovne – likvidátor poistnej udalosti overí, či má všetky potrebné doklady, ktoré  preukazujú vznik poistnej udalosti. Ak sú doklady v poriadku, je poistné plnenie od poisťovne vyplatené poistenému v priebehu niekoľkých dní.

Poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA ASSISTANCE, organizačná zložka BRATISLAVA
 • Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Poštová poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Je to obchodný partner poisťovne, ktorý má pôsobnosť po celom svete. Ak sa klientovi v zahraničí niečo stane, alebo potrebujete poradiť, asistenčná služba je k dispozícií celých 24 hodín. So zamestnancami asistenčnej služby sa dohovoríte po slovensky. Kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie (uvedené na webe každej poisťovne) je potrebné mať uložené v telefóne.

Porovnanie Cestovného poistenia TU.

Autr článku: Iveta Hudáková


 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách