Zverejnené: 06.12.2019

Cestujete za hranice? Nezabudnite na krátkodobé havarijné poistenie


Article image Ak chcete mať komplexnú ochranu pre všetky prípady, mali by ste si ešte pred odchodom zabezpečiť poistenie auta. Pri ceste do zahraničia sa totiž môžu udiať rôzne situácie, ktoré vám môžu priniesť problémy. Okrem PZP poistenia je na cestu do zahraničia vhodné pouvažovať aj o širšej poistnej ochrane ako je havarijné poistenie.

Pred cestou si skontrolujte PZP.

Bez PZP nemôžete jazdiť ani na Slovensku, ani v zahraničí.  Preto si pred odchodom do zahraničia skontrolujte jeho platnosť. Na Slovensku totiž hrozí maximálna pokuta v správnom konaní 3 300 eur. V zahraničí vás dokonca môže tento priestupok vyjsť niekoľkonásobne viac. 
Dôležitá je nie len platnosť, ale aj územná pôsobnosť PZP. Tú si skontrolujte na zelenej karte, ktorá je zároveň dokladom o platnosti PZP. Ak v danej krajine vaše poistenie nemá pôsobnosť, je to rovnaké, ako keby by ste ho nemali. V takomto prípade riskujete, že všetky spôsobené škody budú vymáhané od vás. PZP je pri ceste za hranice základom vašej jazdy.

Kedy sa treba pripoistiť? 

Zo  zákona je nevyhnutné mať povinné zmluvné poistenie aj pri ceste do zahraničia. Nie je však na škodu, ak máte silnejšiu ochranu vozidla prostredníctvom havarijného poistenia. Práve pre prípady škody, spôsobenej na vašom vozidle, alebo batožine, sa odporúča získať komplexnejšiu poistnú ochranu v podobe havarijného poistenia s komplexnými asistenčnými službami pre prípad havárie, odcudzenia, poruchy či poškodenia vozidla.

Ak máte záujem o krátkodobé poistenie auta do zahraničia, môžete si ho dojednať k cestovnému poisteniu. Ide najmä o technickú asistenciu k autu.

Čo ak sa na zelenej karte sa nenachádza krajina, do ktorej cestujeme?

Ak zistíte, že krajina do ktorej sa chystáte vycestovať sa nenachádza na zelenej karte, nie je potrebné meniť PZP. Musíte však zvoliť inú alternatívu. Jedinou možnosťou je zakúpenie PZP, alebo obdobného poistenia, ktoré je platné v danej krajine na hraniciach štátu.

Pri vycestovaní mimo Slovenska sa odporúča uzatvoriť si aj havarijné poistenie. Poistenie kryje škody, ktoré si vodič spôsobí sám, alebo ich majú na svedomí zvieratá či vandali. Aj pri havarijnom poistení je dobré skontrolovať si pred cestou územnú platnosť danej poistnej zmluvy. Niektoré krajiny totiž môžu byť vo výlukách.

Čo je to špeciálne hraničné poistenie a kedy ho potrebujeme?

Hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré môže dojednať výhradne Slovenská kancelária poisťovateľov.

Povinnosť uzatvoriť poistenie majú cudzozemské motorové vozidlá pôsobiace na území Slovenskej republiky, alebo na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva, prípadne aj na území štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal dohodu o Európskom hospodárskom priestore.

Ak si neviete vybrať vhodné PZP, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poistných produktov. PZP si môžete jednoducho porovnať aj cez internet.
 

Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách