Zverejnené: 06.10.2017

Chcete investovať na sto rokov? Nie je to žart.


Article image

Dlhopisové trhy

Nepožičiate peniaze? O 100 rokov ich máte späť.


Európska centrálna banka naordinovala eurozóne liečbu extrémne nízkymi úrokovými sadzbami a politici ju pomaly začínajú využívať. A to hneď spôsobom, ktorý prekonáva všetko, čo sme dosiaľ poznali.

Rekordnú latku sa tento mesiac podarilo nasadiť Rakúsku. Tamojšia vláda ponúkla investorom príležitosť zabezpečiť si fixný výnos na nasledujúcich 100 rokov. Rozhodla sa vydať dlhopisy so splatnosťou v roku 2117. Prvé reakcie investorov ukazujú, že dopyt po takýchto cenných papieroch je enormný. Viedeň si emisiou storočných dlhopisov plánuje požičať len miliardu eur a zaplatiť za ne ročný úrok 2,15 %. Dopyt investorov je podľa prvých mediálnych reakcií silný, až jedenásťnásobne prevyšuje ponúknutú sumu.

Rakúsko nie je prvou európskou krajinou, ktorá sa rozhodla využiť mimoriadne nízke úrokové sadzby na storočnú pôžičku. Minulý rok tak už urobilo Belgicko aj Írsko, v oboch prípadoch však šlo o súkromné emisie v symbolických objemoch (100 mil. eur), ktoré nakúpili len vybraní investori. Rakúsko nejde rovnakou cestou, jeho ponuka emisie je verejná. Rozhodnutie zadlžiť sa na 100 rokov je z pohľadu rakúskej vlády pochopiteľné. Dlhodobé zdroje môžu byť využité na financovanie dlhodobých projektov, napríklad výstavbu diaľničnej siete.

Menej zrozumiteľné môžu byť len pohnútky investorov, ktorí sú ochotní do ponúkaných cenných papierov investovať. Aby sa im takáto investícia vyplatila, nevyhnutným predpokladom bude extrémne nízka miera inflácie, príp. hrozba deflácie (pokles cenovej úrovne v ekonomike). Vďaka politike ECB dnes nie je možné nakúpiť rakúske dlhopisy so splatnosťou menej ako sedem rokov bez toho, aby investori na nich neprerobili (ponúkajú záporné výnosy).

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdtete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách