Zverejnené: 25.01.2018

Čím väčšie riziko investori nakupujú, tým silnejší môže byť pád nadol


Article image

Klienti sa ma často pýtajú, dokedy budú akciové trhy rásť a čo ich ženie stále vyššie. Dôvodom je to, že naháňačka investorov za výnosmi vôbec nepoľavuje. Zdá sa, že riziko, ktoré je s výnosmi spojené, ich vôbec neznepokojuje. Sústreďujú sa najmä na zisky. Problémy im nerobia ani napäté valuácie. Nateraz teda na trhoch panuje presvedčenie, že trend bude aj naďalej rastúci. 

K preberaniu rizika nútia hráčov negatívne úrokové sadzby 

Zvlášť zreteľný dopyt po výnosoch je v Európe. Dôvodom sú negatívne úrokové sadzby. Cieľom monetárnej politiky Európskej centrálnej banky je udržať cenovú stabilitu. Sadzby sú v jej očiach nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa a to, či budú negatívne alebo nie, nie je pre ňu veľmi dôležité. Neplatí to však pre investorov. Tí si všeobecne prajú dosiahnuť aspoň nejakú kladnú návratnosť kapitálu. 

Keď je úroková sadzba na normálnych úrovniach, garantujú investície do bezrizikových aktív zhodnotenie kapitálu. Čím väčšie riziko potom investor preberá, pravdepodobnosť straty rastie a s ním aj možnosť zisku. Najprv pri zanedbateľnej miere, až po zhruba desať percent rizika pri dlhopisovom portfóliu. Pravdepodobnosť strát nerastie donekonečna. Každá dodatočná jednotka rizika je totiž sprevádzaná dodatočnou jednotkou očakávaného výnosu. Väčšinou sa ustáli na pravdepodobnosti od 30 po 40 percent, podobne ako pri akciách. 

Z pohľadu investora je ideálnym portfóliom také, ktoré maximalizuje očakávaný výnos pri ním definovanej pravdepodobnosti straty. Táto pravdepodobnosť sa nazýva aj averzia k riziku každého individuálneho investora. 

Iná je však situácia, keď sú úrokové sadzby negatívne. Bankové vklady vtedy garantujú kapitálovú stratu. V takomto zvrátenom prostredí je potrebné prebrať dodatočné riziko s cieľom vyhnúť sa strate. Európske dlhopisy majú všeobecne približne 50-percentnú pravdepodobnosť straty. Len u niektorých tried aktív, ako u dlhopisov s investičným ratingom, high yield dlhopisov, akcií alebo alternatívnych investícií je táto pravdepodobnosť nižšia. 

Vo svete negatívnych úrokových sadzieb je túžba investorov ochrániť hodnotu kapitálu meradlom pre toleranciu voči riziku, ale nie ich averzie voči riziku. S cieľom zachovať svoj kapitál sú teda európski investori nútení preberať riziko, a robia tak v značnej miere.  

Čo môže spustiť pád trhu

Je samozrejme jednoduché byť tolerantný voči riziku, keď sa všetkým trhom darí dobre. No veľmi rýchlo sa to zmení, keď vývoj zamieri nadol. Prevzaté riziko zvyčajne vedie k panike. Čím dlhšie investori riziko podstupovali, tým väčšia korekcia môže prísť. Žiadny zo záchvevov, ktoré sme mohli vidieť na akciových trhoch posledných pár rokov, však nespôsobil medzi investormi chaos. Naopak účastníci trhu brali poklesy ako nové nákupné príležitosti. 

Čo by mohlo tento vzorec správania zmeniť? Obrat by mohli podľa môjho názoru vyvolať dva faktory: 

  • Návrat úrokových sadzieb na „normálne“ úrovne.
  • Externý šok, napríklad v podobne nejakej politickej udalosti, ktorá by vyvolala u investorov obavy.

ECB zostáva, podľa mňa nesprávne, stále konzervatívna. Na decembrovom zasadnutí stanovila síce dátum začiatku zmenšovania programu nákupu dlhopisov, no ide stále len o kvantitatívne uvoľňovanie, nie o zvyšovanie sadzieb. V reakcii na toto oznámenie euro prudko posilnilo. Aj preto predpokladám, že úrokové sadzby zostanú záporné ešte po celý tento rok.  

Nepredpokladám teda, že by investori zmenili z dôvodu sadzieb svoje správanie týkajúce sa averzie k riziku. Hon na výnosy teda bude pravdepodobne pokračovať.  

Je potrebné byť bdelý

Externé šoky, ktoré by mohli zasiahnuť trhy, sa nedajú predpokladať. Reakcie cien aktív po nejakom z nich, nám však napovedia veľa o tolerancii investorov. Ak dôjde k nejakému prekvapeniu v svetovej politike, a pokles ceny bude len mierny a krátkodobý, indikuje nám to to ďalší rok prajúci rizikovým aktívam. 

Len zriedka býva ostražitosť investorov taká vysoká ako v súčasnosti. Ich pozornosť sa tento rok bude upierať na tieto udalosti: 

  • Správanie Európskej centrálnej banky
  • Vývoj inflácie
  • Technická analýza akciového trhu

Nateraz na všetkých semaforoch svieti zelená, no zmena môže prísť veľmi rýchlo. Zostávam teda zatiaľ stále nastavený v prospech rizikových aktív. Uprednostňujem americký trh pred európskym. No zostávam bdelý.

 

David Buckle, investičný riaditeľ Solutions Design, Fidelity

Prehľad podielových fondov nájdtete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách