Zverejnené: 25.04.2024

Čo predstavuje magický trojuholník investovania?


Article image
Na začiatku investovania sa vám môže zdať, že je všetko zložité a nezrozumiteľné a mnohí sa preto rozhodnú radšej neinvestovať a prichádzajú tak o výhodný spôsob, ako zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Aby ste správne investovali svoje peniaze, je dôležité vopred sa poradiť s investičným poradcom, ktorý vám poskytne o investovaní dôležité informácie, aby ste vedeli, do čoho idete a čo vás čaká.

Každý by chcel investíciu, ktorá prináša vysoký výnos, nenesie so sebou žiadne riziko a je bez zbytočných nákladov s možnosťou ju kedykoľvek premeniť na hotovosť. Ale to proste neexistuje. K dispozícii je široká škála riešení, takže sa celkom určite nájde také, ktoré dokáže vyhovieť vašim individuálnym potrebám. Jedným zo základov investovania je aj magický investičný trojuholník.

Čo je to magický trojuholník investovania?

Investičný trojuholník je zhrnutie najdôležitejších základov investovania a mal by ich poznať každý zodpovedný investor a každý, kto chce dosiahnuť, aby jeho investovanie skutočne prinášalo výsledky. Ide o základný princíp toho, ako investovanie funguje. Tvorí ho výnos, riziko a likvidita – tri faktory, ktoré by ste mali brať do úvahy pri každej investícii.

Svoju investičnú stratégiu si viete nastaviť tak, aby ste sa čo najviac priblížili k svojmu cieľu. A páve pri tom vám môže pomôcť magický trojuholník investovania. Je dôležité nastaviť si investície takým spôsobom, aby boli všetky jeho zložky aspoň sčasti vyvážené. Ak chceme dosiahnuť maximum na jednom z troch vrcholov investičného trojuholníka, musíme urobiť primeraný ústupok na obidvoch zvyšných vrcholoch, alebo aspoň na jednom z nich. 

Ak si uložíte peniaze na bežný účet v banke, je tu minimálne riziko, lebo vás chráni Fond ochrany vkladov. Svoje peniaze môžete kedykoľvek z účtu vybrať. Cenou za takéto výhody je ale veľmi nízky výnos, ktorý nedosahuje ani úroveň inflácie a vaše peniaze postupne strácajú hodnotu.


Ak napríklad investujete svoje peniaze v rizikových akciách, môžete očakávať aj veľmi vysoký výnos. Vaša investícia má vysokú likviditu, pretože nakúpené akcie môžete kedykoľvek predať. Cenou za tieto dve výhody je ale vysoké riziko, ktoré sa spája s obchodovaním na burze. 

Zložky magického trojuholníka investovania

Výnos

Práve výnos ovplyvňuje to, či investor do vybraného investičného produktu vloží svoje peniaze, alebo nie. Výnos pri investíciách súvisí s ich rizikovosťou a likviditou. Ak stúpa výnos investície, zvyšuje sa rizikovosť a klesá likvidita. Investičný výnos tvoria všetky príjmy z investovania od prvých vložených peňazí až po predaj aktív. Ale nie vždy sa dosiahne očakávaný výnos. Najmä pri akciovom portfóliu, aj keď akcie patria medzi najvýnosnejšie investície, sú aj vysoko volatilné (kolísavé). Je pri nich dôležité predať ich v správnom čase, teda pravidelne sledovať situáciu na finančnom trhu.

Výnos je vždy navrchu magického investičného trojuholníka. Predsa len, práve kvôli nemu zvyčajne investujete. Táto premenná najviac ovplyvňuje to, či do vybraného investičného produktu vložíte svoje peniaze, alebo nie. Výnosnosť investičných produktov súvisí aj s ich rizikovosťou a likviditou. Ak rastie výnosnosť investície, zvyšuje sa jej rizikovosť a klesá likvidita.

Riziko

Riziko je prirodzenou súčasťou investovania a nikdy sa mu úplne nevyhnete. Bez ohľadu na to, do čoho investujete, alebo ako dobre je diverzifikované portfólio, investovanie so sebou prináša investičné riziká. Riziká sa kategorizujú na jednotlivé stupne. Miera a formy investičného rizika sa líšia v závislosti od samotných finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých investujete.
 
Najrizikovejšie investície majú označenie vysokého stupňa rizika, ktorý môže viesť až k úplnej strate investovaného kapitálu. Indikátor SRRI je ukazovateľ všetkých možných investičných rizík, ktorým je investícia do fondov vystavená. Obsahuje škálu v číselnom rozpätí od 1 po 7. 1 znamená najmenej rizikovú investíciu a 7 najviac rizikovú investíciu.

Na finančnom trhu sa ale stretnete aj s takými rizikami, ktoré nedokážete ovplyvniť, ale musíte ich len akceptovať. Ide napríklad o trhové riziká, ktoré súvisia s ekonomickým vývojom v krajine, kde investujete. Aj preto je vhodné investovať na domácom aj zahraničnom trhu. Pred vytvorením investičnej stratégie by ste si mali ujasniť to, akú mieru rizika ste ochotní podstúpiť.

Likvidita

Likvidita vám v podstate vraví, ako blízko máme peniaze na dosah. Tento pojem označuje, s akou rýchlosťou dokážete zo svojich investícií opäť vytvoriť hotovosť.

Stupne likvidity závisia od vybraného finančného nástroja a charakteru trhu. Keď sa rozhodnete investovať, je dobré oboznámiť sa s tým, ako likvidná je vaša investícia. Najvýnosnejšie je, samozrejme, investovať do vysoko likvidných investičných produktov, ktoré dokážete výhodne predať aj v čase znižovania cien na finančnom trhu. S tým sa však spája aj väčšia miera rizika.

Aktíva s vysokou likviditou, ako napr. klasické podielové fondy alebo ETF fondy, je možné veľmi rýchlo predať za trhovú cenu. Čím sa však likvidita znižuje, tým dlhšie trvá predaj – a ak potrebujete predať rýchlo, musíte ísť pod trhovú cenu.

Menej likvidné investície sú vhodnejšie na dlhodobé nízkorizikové investovanie. Na krátkodobé investovanie sa viac oplatí používať likvidné investície, pretože vám dovoľujú v prípade nepriaznivého vývoja rýchlo investíciu predať a predísť tak stratám.

Na meranie likvidity aktíva sa dá použiť tzv. spread. Je to rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou, vyjadruje rozdiel výnosov medzi dlhopisom s rizikom defaultu a bezrizikovým dlhopisom. Spread je jedným z hlavných nákladov na obchodovanie, čím nižší je spread, tým nižšie sú náklady na obchod.

Praktické rady pre začínajúcich investorov

Ideálna investícia neexistuje. To je fakt, s ktorým sa musíte zmieriť už na začiatku. Investovanie je totiž o hľadaní a robení kompromisov, o akceptácii patričného rizika a adekvátnej likvidity za účelom potenciálneho výnosu. Ak chcete na investovaní zarábať, musíte byť ochotní riskovať.

Peniaze investované v podielových fondoch nie sú chránené žiadnym systémom. Ak hodnota vašej investície klesne, vzniknutú stratu vám nik nebude kompenzovať. Aj to je dôvod, prečo by ste svoje rozhodovanie pri výbere konkrétneho fondu mali dobre zvážiť a konzultovať s investičným odborníkom. Finančný plán výrazne zjednodušuje výber investičných nástrojov, určuje trvanie ich vlastníctva a čas i spôsob predaja. Plán zamedzuje impulzívnosti, ktorá vedie skôr k stratám než k ziskom.

Pri investovaní sa spoliehajte na konkrétne čísla z analýz než na aktuálne pocity a náladu. Obavy, stres a hlavne chamtivosť z rýchleho zisku sú častým dôvodom výrazných strát. Podmienky a možnosti trhu sa postupom času menia a dôležité je prispôsobovať sa zmenám. Preto je nevyhnutná priebežná obmena zloženia investície.

Dôležité je minimalizovať straty a diverzifikovať svoje portfólio Ohľadom rozloženia investícií platí pravidlo, že v portfóliu by malo byť minimálne päť nástrojov. Ak by sa teda stalo, že sa nedarí dlhopisu, stále je šanca, že zvyšné aktíva výnos potiahnu a tento pokles anulujú. V pozícii začínajúceho investora sa vopred nezameriavajte príliš na to, aký veľký je výnos, ale strážte si riziko investície.

Dobrou alternatívou pre investorov sú
ETF fondy. Dopĺňajú ponuku klasických podielových fondov, sú na burze obchodované fondy, ktoré kopírujú napríklad vývoj dlhopisov, indexov, komodít, alebo kôš vybraných aktív. Ich výhodou je nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje. Ich výhodou je nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.
 
TIP OD NÁS: Ak chcete zhodnocovať svoje peniaze do budúcnosti, tak sa rozhodne neoplatí sporiť si na klasických sporiacich či termínovaných účtoch a úplne najhoršie je mať väčšiu sumu na bežnom účte, keďže všetky peniaze, ktoré máte uložené na bežnom účte, sa zhodnocujú prakticky nulovým úrokom.

Vyznať sa v stovkách rôznych fondov nie je vôbec jednoduché. Preto odporúčame poradiť sa pri výbere so skúseným odborníkom z
 Finančného Kompasu, ktorý vás upozorní aj na to, aby ste si pri výbere dali pozor, v akej mene vybraný fond investuje a vyhli sa zbytočným poplatkom a ďalšiemu riziku.

Naša
Investičná kalkulačka vám vypočíta hodnotu vašej investície, ktorú by ste mohli mať, ak by ste využili niektorý z podielových fondov.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách