Zverejnené: 03.01.2022

ČSOB mení cenník od 1.3.2022


Article image
ČSOB od 1. marca 2022 upravuje svoj cenník poplatkov. Zmeny sa budú týkať hlavne zvyšovaniu poplatkov za hotovostné a bezhotovostné operácie v pobočke banky a  výberu hotovosti debetnými platobnými kartami z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR.
 


Balíky služieb, bežné účty a vkladové produkty

Termínované a sporiace účty
 
Hotovostný výber zo sporiaceho účtu bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 
Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/ výpovednej lehoty bude vo výške  0,50 %/min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 0,50 %/min. 5,00 eur.
 
Vyplatenie sumy v rámci jednej dispozičnej lehoty dvoma a viacerými platobnými operáciami pri termínovanom vklade bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

 

Hotovostné platobné operácie

Pokladničné operácie 
Hotovostný vklad s poplatkom 3,00 eur, predtým bol poplatok 1,00 eur.
Hotovostný vklad 3. osobou s poplatkom 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
Hotovostný výber s poplatkom 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 
Príplatok za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 50 ks mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 eur.
 
Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 eur.

 

Bezhotovostné platobné operácie

Platobné operácie v rámci ČSOB
Platba v rámci ČSOB SR a platba v prospech klienta ČSOB ČR
 
Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 
SEPA platobné operácie
 
Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 
SEPA trvalý platobný príkaz/Súhlas so SEPA inkasom
 
Zmena, zrušenie v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 
Cezhraničné platobné operácie
 
Trvalý platobný príkaz do zahraničia v pobočke - Zadanie/zmena/zrušenie v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur. 

 

Platobné karty 

Debetné platobné karty - VISA Classic, VISA Classic Študent/Debit MC,  VISA Classic Junior,  Debit Gold MC
 
Transakcie platobnými kartami
 
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 3,00 eura.

 

Elektronické bankovníctvo

Banka od 1. marca 2022 Implementuje autorizačné zariadenie SmartToken do ČSOB BusinessBanking Lite.
 

Úvery 

ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
 
Banka vypustila z cenníka poplatok vo výške 150,00 eur/nehnuteľnosť za Interné ohodnotenie nehnuteľnosti Bankou.


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách