Zverejnené: 04.03.2020

ČSOB mení od 1.2.2017 svoj cenník


Article image

Zmenili sa podmienky pre poskytovanie zľavy z mesačného poplatku za vedenie balíka služieb, pribudol poplatok za poistenie pri platobných kartách, v elektornickom bankovníctve bola doplnená služba Moja ĆSOB a menil sa poplatok za nedočerpanie úveru.

Balíky služieb, bežné a vkladové účty

Banka mení podmienky pre poskytovanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda pre balíky služieb zriadené pred dátumom 1.10.2016.

ČSOB Extra Pohoda

50% zľava

kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom)  a súčasne  zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci

alebo

priemerný mesačný stav vašich úspor alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 €

alebo

ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron  a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron.

alebo

ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver.

100 % zľava

Kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Extra Pohoda ( Zľavy vo výške 50% získané za produkty určené pre štatutára právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľ nie je možné navzájom kumulovať).

Predtým mohol klient využiť iba 100 % zľavu za podmienky ak úspory v ČSOB dosiahli v aktuálnom mesiaci minimálne 20 000 €.

ČSOB Pohoda

50% zľava

kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci

alebo

priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 €

alebo

ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron

alebo

ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok , štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver.

100 % zľava

kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda ( Zľavy vo výške 50% získané za produkty určené pre štatutára právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľ nie je možné navzájom kumulovať).

Predtým bola 50% zľava z poplatku  ak kreditný obrat na účte dosiahol  min. 400 € mesačne  a súčasne  ak boli zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) alebo
50% zľava  ak bolo zrealizovaných aspoň 5 platieb mesačne platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) za tovar a služby.
100% zľavu z poplatku za balík služieb ČSOB Pohoda mohol klient získať aj spojením dvoch 50% zliav alebo ak priemerný stav jeho aktív v ČSOB dosiahne v aktuálnom mesiaci minimálne 15 000 €.

Platobné karty

Zmena PIN pri Debetných kartách nebude možná 35 dní pred exspiráciou karty.

Banka zaviedla poplatok za Cestovné poistenie Standard a Standard Family aj pre platobnú kartu Debit Gold MC CL:

Cestovné poistenie Standard  za poplatok 18,30 € ročne

Cestovné poistenie Standard  Family za poplatok 48,80 € ročne


Elektronické bankovníctvo


Banka doplnila pri elektronickom bankovníctve službu Moja ČSOB                                                      

Zriadenie služby - jednorazový poplatok 0,00 €

Vedenie služby - mesačný paušál  0,00 €

SMS informácia o ukončení platnosti platobnej karty   0,00 €

Ostatné (informačné) SMS 1)  0,10 € / 1 SMS

Dobitie kreditu mobilného operátora Telekom a Orange      
                          

Úvery


ČSOB Hypotekárny a spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou


Poplatok za nedočerpanie úveru  bude 2,5% z nedočerpanej výšky úveru, max. 500 €. Predtým bol poplatok 5 % z nedočerpanej výšky úveru.

Porovnanie všetkých bežných účtov a poplatkov nájdete v našom porovnaní balíkov a účtov

Autor článku: Iveta Hudáková

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách