Zverejnené: 04.03.2020

ČSOB mení od 1.7.2015 svoj cenník


Article image

Zmeny sa týkajú bežných účtov, hotovostných a bezhotovostných platieb, termínovaných vkladov a sporiacich účtov, debetných a kreditných kariet, úverov.

Bežné účty

Zvýšený poplatok bude za výber hotovosti v pobočke na 2,50 € (predtým 2,00 €)*

Banka ruší poplatok za Zmenu podpisového vzoru  a  Obmedzení výberu prostriedkov z bežného účtu pri strate preukazu totožnosti  s poplatkom 2 €.

 

V rámci platobných služieb bude upravená výška týchto poplatkov:

Spracovanie prijatej v pobočke aj elektronicky  0,18 € (predtým 0,15 €)*

Úhrady trvalým príkazom a inkasom  v pobočke aj elektronicky  0,18 € (predtým 0,15 €)*

Odoslanie platby elektronicky 0,18 € (predtým 0,15 €)*

Odoslanie platby v pobočke  1,30 € (predtým 1,20 €)*

Pri Výzve na úhradu debetného zostatku na účte bude poplatok 1 € + poštovné (predtým 1 €)

Pri Upomienke na úhradu debetného zostatku na účte bude poplatok 3,50 € + poštovné (predtým 3,50 €)

 

Termínované a sporiace účty

Zmena nastane pri Sankčných poplatkoch  za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/výpovednej lehoty:


Od 1 mesiaca vrátane bude výška poplatku  0,75 % z vyberanej sumy


Predtým boli poplatky:

Od 1 do 6 mesiacov vrátane 0,75 % z vyberanej sumy

Od 7 do 12 mesiacov vrátane 1,00 % z vyberanej sumy

Od 13 do 24 mesiacov vrátane 1,25 % z vyberanej sumy

Od 25 do 36 mesiacov vrátane 1,50 % z vyberanej sumy

Nad 37 mesiacov 1,75 % z vyberanej sumy


Debetné karty

Banka upravila poplatky pri platbe kartou za tovar a služby na 0,20 € (predtým 0,15 €)*.

Poplatok za vedenie platobnej karty  VISA Electron CL  bude zvýšený na 1 €/mesačne (predtým 0,60 €/mesačne).

Poplatok za vedenie platobnej karty  Debit Gold MC LC  bude zvýšený na 100 €/ročne (predtým 150 €/ročne).

Pri platobných kartách VISA Classic CL a Debit MC CL bude  vylúčená služba IAPA s poplatkom 50 €/ročne.

Pri platobných kartách VISA Elektron CL a VISA Classic CL a Debit MC CL bude vylúčené poistenie právnej ochrany D.A.S. s poplatkom 13 €/ročne.


Kreditné karty

Banka zvyšuje poplatok pri výbere hotovosti z bankomatov ČSOB a bankomatov skupiny KBC  na  2 % z vyberanej sumy min 4 €  (predtým 1,5 % z vyberanej sumy min 4 €)

Pri výbere hotovosti z bankomatov v zahraničí banka mení poplatok na 2,5 % z vyberanej sumy min 6 €  (predtým  2,5 % z vyberanej sumy min 8 €)

Zároveň bude zrušený poplatok vo výške 7 €  za Zmenu zmluvných podmienok na kreditnej karte


Úvery

Spotrebný úver

Banka ruší poplatok vo výške 15 €  za  Spracovanie zmluvnej dokumentácie na zriadenie záložného práva.

 

* Zmena sa týka iba klientov, ktorý nemajú službu zahrnutú v balíku služieb.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách