Zverejnené: 02.03.2020

ČSOB mení svoj cenník od 1.1.2019


Article image

ČSOB od 1.1.2019 zvyšuje poplatky pri  termínovaných a sporiacich účtoch a hotovostných vkladoch. Zvýšenie poplatkov sa dotkne aj debetných a kreditných platobných kariet.

Balíky služieb, bežné a vkladové účty

Balíky služieb
Banka zrušila službu Image karta – vlastný obrázok na karte a Poskytnutie informácie o pohyboch a zostatkoch na účte poštou týždenne za poplatok 4 € a mesačne za poplatok 16 €.

Výpisy k bežným účtom
Zasielanie výpisov poštou bude za mesačný poplatok 1,50 €,  predtým to bolo 1 €.

Termínované a sporiace účty
Klient si priplatí aj za Zmenu dispozičných oprávnení  a to  5 €, predtým 2 €.
Výzva na úhradu debetného zostatku na účte bude za poplatok 1,50 € + poštovné, predtým to bolo 1 € + poštovné. 
Upomienka na úhradu debetného zostatku na účte  bude za poplatok 5 € + poštovné, predtým to bolo 3,50 € + poštovné.

Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie
Poplatok za Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 100 ks mincí a Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo mincí sa zvýšil na 3 % zo sumy, min. 3,00 €, z pôvodných 2 % zo sumy, min. 1,00 €.
 

Ostatné služby platobných operácií
Banka zvýšila poplatok aj pri Avíze o nezrealizovanej platbe poštou pre SEPA platobné operácie na 1,50 €, z pôvodných  1 €.

Platobné karty

Debetné platobné karty

Debit Gold MC
Poplatok za Vedenie platobnej karty bude 4,90 € mesačne, predtým to bolo 105,90 €/ ročne. V cene ročného poplatku bolo zahrnuté aj cestovné poistenie Exclusive.

VISA Classic/ VISA Classic Študent/ Debit MC, Debit Gold MC, VISA Electron Baby, Vkladová karta

Znovuvydanie karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty, predčasnej obnovy karty, poškodenia karty bude za poplatok 15 €, predtým to bolo 10 €.
Expresné vydanie platobnej karty bude za poplatok 50 €, predtým 30 €.
Zmena PIN cez bankomat bude za poplatok 5 €, predtým 2,50 €.
Banka ruší službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí  za poplatok 230 €, Výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 € a Image karta – vlastný obrázok na karte za poplatok 6  €. 
Banka zaviedla novú službu Zobrazenie PIN elektronicky, ktorá bude bezplatná. (Platí pre kanály elektronického bankovníctva ČSOB Internetbanking 24 a ČSOB BusinessBanking Lite.)

Kreditné platobné karty

MasterCard Credit Basic a MasterCard Credit Standard
Poplatok za služby spojené s kreditnou  kartou a s vedením úverového účtu: 

MasterCard Credit Basic  za mesačný poplatok 1,50 €,  predtým 1 € mesačne.
MasterCard Credit Standard za mesačný poplatok 2,50 €, predtým 2 € mesačne. 
Zvýšenie poplatku na 15 € bude aj pri službe Znovuvydania kreditnej karty v prípade straty, krádeže, zmeny údajov držiteľa karty , predčasnej obnovy karty , poškodenia karty , predtým bol poplatok 10 €.
Expresné vydanie kreditnej karty bude za poplatok 50 €, predtým 30 €.
Poplatok sa zvyšuje aj pri Zmene PIN cez bankomat na 5 €, z pôvodných 2,50 €.

Pri karte  MasterCard Credit Basic banka ruší službu Vydanie núdzovej karty v zahraničí  za poplatok 230 €,  Výplatu núdzovej hotovosti v zahraničí za poplatok 165 € a Image karta – vlastný obrázok na karte za poplatok 6 €.  
V ponuke už nebude kreditná karta MC Credit Basic – študent.

Elektronické bankovníctvo

Banka už nebude poskytovať klientom Token DP270.

Úvery

Všeobecné poplatky

Banka upravuje poplatky pri:
ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta, dodatkom k zmluve, oznámením Banky bude za poplatok 180 €, predtým 150 €.
Kópia dokladu bude za poplatok 10,00 € + DPH, predtým 5 € + DPH.

Ostatné poplatky

Za Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a Urgentné čerpanie úveru si klienti zaplatia 180 €, predtým bola služba za 150 €.
 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách