Zverejnené: 23.05.2023

ČSOB mení svoj cenník od 1.1.2023


Article image
ČSOB banka pristúpila od 1. januára 2023 k zmene poplatkov a doplnení služieb. Zmeny sa dotkli účtov, bezhotovostných platobných operácií SEPA platieb, debetných aj kreditných  kariet, úverových produktov. Niekde banka poplatky zvyšuje, niekde poplatky pribudli. Pripravili sme pre vás podrobný prehľad avizovaných zmien.

Balíky služieb, bežné a vkladové účty

ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, ČSOB Detský účet Sloník, ČSOB Študentský účet FUN
Nová služba v balíkoch služieb  - Zmena denného limitu platobnej karty cez kanály elektronického bankovníctva.

ČSOB Extra Pohoda
V balíku už nebude zahrnutá služba úrazové poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu v rozsahu min. 51 %.

ČSOB Detský účet Sloník
V balíku už nie je zahrnutá služba ČSOB Stavebné sporenie Profit Maxi.

Bežné účty

Pri bežných účtoch pribudol nový produkt Transparentný účet.
Zriadenie a zrušenie účtu je bez poplatku, vedenie účtu bude mesačný poplatok 10,00 eur.

V účte sú zahrnuté služby:
  • zasielanie výpisu z účtu mesačne v elektronickej forme,
  • prijaté SEPA platby a odoslané SEPA platby v EUR elektronicky,
  • Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking,
  • vydanie a mesačný poplatok za jednu debetnú platobnú kartu Visa Classic.

Výpisy k bežným účtom
Zasielanie výpisov poštou mesačne bude za poplatok 4,00 eurá, predtým bol poplatok 2,00 eurá.
Vyhotovenie duplikátu jedného výpisu z účtu na žiadosť klienta v papierovej forme bude za poplatok 12,00 eur, predtým  to bolo 10,00 eur.

Ostatné poplatky k bežným účtom

Zriadenie/zmena/zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov bude za poplatok 150,00 eur, predtým bol poplatok 100,00 eur.
Poplatok sa neuplatňuje pri štandardnom uvoľnení vinkulácie po splnení podmienok (uvoľnenie sa v tomto prípade nepovažuje za zrušenie vinkulácie).

Termínované a sporiace účty

Vedenie sporiaceho účtu s papierovým výpisom mesačne bude za poplatok 4,00 eurá, predtým bol poplatok 2,00 eurá.
Zrušený poplatok za vyplatenie sumy v rámci jednej dispozičnej lehoty dvoma a viacerými platobnými operáciami pri termínovanom vklade za 6,00 eur.

Ostatné poplatky k depozitným účtom
Zriadenie/zmena/zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov bude za poplatok 150,00 eur, predtým bol poplatok 100,00 eur.
Poplatok sa neuplatňuje pri štandardnom uvoľnení vinkulácie po splnení podmienok (uvoľnenie sa v tomto prípade nepovažuje za zrušenie vinkulácie). Zriadenie vinkulácie pri sporiacom účte nie je možné uskutočniť.

Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie
Hotovostný vklad bude za poplatok 6,00 eur, predtým 3,00 eurá.

Ostatné služby platobných operácií

SEPA platobné operácie
Avízo o nezrealizovanej platbe zaslané poštou bude za poplatok 4,00 eurá, predtým to bolo 3,00 eurá.

Platobné karty

Debetné platobné karty
Poplatok za vedenie platobnej karty VISA Classic / VISA Classic Študent / Debit MC bude vo výške 3,00 eurá mesačne, predtým 2,50 eur mesačne.
Kreditné a debetné platobné karty
Za zaslanie PIN kódu do pobočky banka zaviedla poplatok vo výške 10,00 eur.

Úvery

Spracovanie úveru:
ČSOB Spotrebiteľský úver bude za poplatok 50,00 eur/úver, predtým bol poplatok 35,00 eur/úver,
ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou bude za poplatok 250,00 eur úver, predtým to bolo 150 eur/úver.

ČSOB Spotrebiteľský úver
Zmena zmluvných podmienok dodatkom k zmluve, oznámením Banky (neplatí pre oznámenie z titulu dočerpania úveru a z titulu zmeny úrokovej sadzby pri ukončení Doby fixácie) bude za poplatok 50,00 eur/úver, predtým 20,00 eur/úver.
Banka zaviedla nový poplatok Odklad splátok.
pri ČSOB Spotrebiteľskom úvere bude poplatok 20,00 eur,
pri ČSOB Účelovom úvere na bývanie a pri ČSOB Úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou bude poplatok 90,00 eur.

Poplatok za kópiu dokladu bude za poplatok 20,00 eur + DPH, predtým to bolo 10,00 eur + DPH.

Ostatné poplatky pri úveroch

Za Čerpanie úveru (prvé čerpanie je bez poplatku) banka zvýšila poplatok na 50,00 eur, predtým bol 25,00 eur.
Zrušený poplatok za Spracovanie úveru formou prevzatia dlhu 0,80 % (min. 250,00 eur, max. 1 000,00 eur).


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách