Zverejnené: 02.03.2020

ČSOB mení svoj cenník od 1.7.2018


Article image

Banka od 1.júla 2018 mení podmienky pre získanie zliav z poplatku za vedenie účtu, za poistenie pri debetných a kreditných kartách zvýšila poplatky a bude možný aj vklad hotovosti cez vybrané bankomaty ČSOB.

Účty

ČSOB Pohoda

Aktívne využívanie účtu – zľava 50 %

kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

Predtým 
kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)
a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci 
alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

ČSOB Extra Pohoda

kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci 
alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € 
alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

Predtým
kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci 
alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 
alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver

Termínované a sporiace účty

V cenníku pribudol poplatok 3 € za Hotovostný výber zo sporiaceho účtu. Poplatok za hotovostný výber zo sporiaceho účtu sa účtuje vždy (pri výbere v rámci dispozičnej lehoty, pri predčasnom výbere, ako aj pri výbere 25 % zo zostatku pri Sporiacom účte Depozit). Poplatok je zúčtovaný zo sporiaceho účtu v posledný kalendárny deň mesiaca.


Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie

V cenníku pribudla služba Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB za poplatok 0 €. Vzťahuje sa na hotovostný vklad cez vybrané bankomaty ČSOB s vkladovou funkcionalitou.

Platobné karty

Debetné platobné karty

O d júla 2018 bude ČSOB mať v ponuke Vkladovú kartu:

Poplatok za vedenie platobnej karty  s poplatkom 0,00 €. 
Znovu vydanie karty v prípade straty, krádeže *, zmeny údajov držiteľa karty* , predčasnej obnovy karty*, poškodenia karty* , zmeny image obrázka na už vydanej karte  s poplatkom  10,00 €. 
Expresné vydanie platobnej karty s poplatkom 30,00 €. 
Zmeny na žiadosť klienta: (opätovné zaslanie PIN*, zmena denného limitu*, zmena čísla účtu k platobnej karte a pod.) s poplatkom 5,00 €.
Zmena PIN cez bankomat s poplatkom 2,50 € . Zmena PIN nie je možná 35 dní pred exspiráciou platobnej karty. Opätovné zaslanie PIN nie je možné zadať expresne.
Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB s poplatkom 0 €.

*Platí aj pre realizáciu cez kanály ELB (ČSOB Internetbanking 24, ČSOB BusinessBanking Lite a ČSOB SmartBanking).

MasterCard Gold

Banka zvýšila poplatok za vedenie debetnej platobnej karty  na 105,90 € ročne, predtým bol  poplatok 100,00 € ročne. V cene poplatku je zahrnuté cestovné poistenie Exclusive. Poplatok za platobnú kartu banka účtuje na ťarchu účtu klienta v dvoch sumách - 49,50 € ročne za platobnú kartu a 56,40 € ročne (predtým 50,50 €) za cestovné poistenie.

Poistenie k platobným kartám

Za poistenie platobných kariet si klienti priplatia.

VISA Classic/VISA Classic Študent/Debit MC

Cestovné poistenie Standard 21,60 €/ročne,  predtým  18,30/ročne
Cestovné poistenie Standard Family 54,00 /ročne, predtým  48,80 €/ročne
Cestovné poistenie Exclusive 56,40  €/ročne, predtým 50,50 €/ročne 
Cestovné poistenie Exclusive Family 123,60/ročne, predtým  111,00 €/ročne
 

Debit Gold MC 

Cestovné poistenie Standard 21,60 €/ročne,  predtým  18,30 €/ročne
Cestovné poistenie Standard Family 54,00 €/ročne,  predtým 48,80/ročne
Cestovné poistenie Exclusive Family 123,60 €/ročne,  predtým 111,00 €/ročne

Transakcie platobnými kartami

V cenníku pribudla služba:
Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB za poplatok 0 €. Vzťahuje sa na hotovostný vklad cez vybrané bankomaty ČSOB s vkladovou funkcionalitou.

Spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry za poplatok 2 €
SmartPay za poplatok 0 €.
 
Kreditné karty

MasterCard Credit Basic, MasterCard Credit Standard, MasterCard Credit Gold

Cestovné poistenie Standard 21,60 €/ročne, predtým  18,30/ročne
Cestovné poistenie Standard Family 54,00 €/ročne,  predtým  48,80 €/ročne
Cestovné poistenie Exclusive 56,40  €/ročne,  predtým 50,50 €/ročne 
Cestovné poistenie Exclusive Family 123,60/ročne, predtým 111,00 €/ročne

Transakcie kreditnými platobnými kartám

V cenníku pribudla služba:
Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB za poplatok 0 €. Vzťahuje sa na hotovostný vklad cez vybrané bankomaty ČSOB s vkladovou funkcionalitou.
Spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry za poplatok 2 €
SmartPay za poplatok 0 €.

Elektronické bankovníctvo

ČSOB Linka 24

V cenníku už nie zahrnutá služba SMS informácie o ukončení platnosti platobnej karty s poplatkom 0 € a Ostatné (informačné) SMS s poplatkom 0,10 €/1 SMS.

Autentifikačné a autorizačné nástroje
                                                                                                                 

                                                                                                                   ČSOBInternetbanking24
                                                                                                                    ČSOB SmartBanking           ČSOB BusinessBanking Lite
                                                                                                                           Moja ČSOB

SMS kľúč1)                                                                                                             0,00 €                                          x 
Token (vydanie Token DP270)                                                                         0,00 €                                          x 
Token DP770 - vydanie (výmena za certifikát na čipovej karte)                  x                                           0,00 € 
Token DP770 - vydanie (nový užívateľ)                                                             x                                           20,00 € 
Token DP770 - vydanie z dôvodu straty zariadenia2)                                   x                                           20,00 € 
Token DP770 - výmena v prípade chybného zariadenia                               x                                           0,00 €

Predtým pre všetky produkty rovnaké poplatky

Token (vydanie) 0,00 € 
Token pre mobil (vydanie) 0,00 € 
SMS kľúč 0,00 € 
Vydanie čítačky čipových kariet (na pripojenie na USB port PC) 20,00 € 
Vydanie certifikátu na čipovej karte 14,00 € 
Obnova certifikátu: 
štandardná ročná (cez elektronické bankovníctvo) 14,00 € 
mimoriadna (cez elektronické bankovníctvo) 20,00 € 
Príplatok za znovuvydanie čipovej karty s certifikátom v pobočke 10,00 €
Obnova kvalifikovaného certifikátu: 
štandardná ročná (cez elektronické bankovníctvo) 20,00 € 
mimoriadna (cez elektronické bankovníctvo) 25,00

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách