Zverejnené: 27.02.2024

Daň z kryptomien 2023: Koľko musíte odviesť štátu?


Article image
Digitálne platidlá spôsobujú v ústavách krajín rozruch. Po tom, čo sme si do našej ústavy ukotvili právo používať hotovosť, sa o tomto kroku začína hovoriť aj v Rakúsku, ktoré hotovosť miluje. Skepticizmus obyvateľov eurozóny ešte viac testuje aj digitálne euro, ktoré chce ECB priniesť už v októbri 2023. Zrejme už vieme, že kryptomena je digitálna mena tvorená elektronicky. Na svete je niekoľko stotisíc rôznych kryptomien a skoro každý deň pribudne ďalšia. Najznámejšou a zároveň najrozšírenejšou kryptomenou je bitcoin. Ak ste zainvestovali do kryptomien a mali ste zisk z predaja, musíte ho zdaniť. Od 1. januára 2024 budú v platnosti nové pravidlá zdaňovania kryptomien. O aké zmeny ide, sa dočítate v našom článku.

Aká je výška dane z kryptomien v roku 2023

Zákon č. 595/2003 Z. z. definuje virtuálnu menu ako digitálneho nositeľa hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci a nie je nevyhnutne viazaný ako zákonné platidlo. Možno ho uchovávať, prevádzať alebo s nim elektronicky obchodovať.

Ak predáte kryptomenu so ziskom, je to pre vás príjem z predaja virtuálnej meny a je považovaný za zdaniteľný. Pod predaj kryptomeny z pohľadu daňovej povinnosti spadá akákoľvek forma výmeny virtuálnej meny za majetok, poskytnutie služby, výmena za inú virtuálnu menu či jej odplatný prevod.

Zdaniť kryptomenu nemusíte, ak ju držíte na svojom účte bez pohybu. A to aj vtedy, ak hodnota kryptomeny rastie.

Zdaniteľným príjmom je aj príjem z ťaženia kryptomeny (ťažba je termín používaný na opísanie procesu overovania transakcií kryptomien). Takýto príjem vzniká v prípade, ak ťažiar kryptomenu predá.
Spôsob zdaňovania sa líši podľa toho, či s kryptomenami obchoduje fyzická alebo právnická osoba. Z príjmu za kryptomeny musí fyzická osoba zaplatiť zdravotné odvody 14 % a k tomu daň z príjmu 19 alebo 25 %. Právnická osoba platí daň vo výške 15 alebo 21 %.

Nové pravidlá zdanenia kryptomenových investícií

Návrh zákona o dani z príjmov, ktorý definitívne schválila Národná rada SR, prináša zníženie daňovo-odvodovej záťaže v súvislosti s predajom virtuálnych mien. Zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2024.

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa daňové zaťaženie fyzických osôb z predaja virtuálnej meny bude riadiť časovým testom. Čiže ak virtuálnu menu predáte po roku od jej nadobudnutia, príjem z tejto transakcie bude zdaňovaný zníženou sadzbou dane vo výške 7 %.
Ak dôjde k predaju virtuálnej meny skôr než po jednom roku od jej nadobudnutia, príjmy z tejto transakcie budú zahrnuté do základu dane spolu s ostatnými príjmami a zdaňované podľa bežných pravidiel.
Podľa nových pravidiel sa nebude zdaňovať výmena kryptomeny za kryptomenu. Poteší to najmä tých, ktorí si potrebujú zameniť kryptomenové páry medzi sebou. Doteraz by aj z takejto transakcie museli platiť daň.


V roku 2024 mala vstúpiť do platnosti novela zákona. Tieto zmeny však nevstúpili do platnosti, kvôli zmenám v „konsolidačnom balíčku“. Ten má za cieľ zlepšiť stav verejných financií (aktualizácia 2/2024).

Ako investovať voľné financie? 

Dlhopisy

Dlhopis je konzervatívna forma investície. Prostredníctvom dlhopisu poskytujete spoločnosti, ktorá ho vydáva (emitentovi), úver. S dlhopismi je spojená pravidelná výplata takzvaného kupónu, úroku zo zapožičanej sumy. Úrok býva pri rôznych dlhopisoch vyplácaný rôzne, napr. raz do roka, polročne, ale aj štvrťročne. Existujú dokonca aj dlhopisy bez uvedenej splatnosti. Sú vydávané na neobmedzene dlhú dobu, a teda sú z nich investorom výnosy vyplácané nepretržite. Výhodou dlhopisu je jednoduchšie odhadnúť budúce výnosy a ich výšku ako pri akciách, o vývoji investície máte stály prehľad prostredníctvom kurzových lístkov, burzy a pod.

Dlhopisy sa používajú ako alternatíva k akciovým fondom, ktoré predstavujú presný opak investičnej stratégie investovania do dlhopisov, keďže akcie majú omnoho vyššie výkyvy, a teda prinášajú vyššiu možnosť výnosu, no zároveň aj vyššie riziko poklesu. Na rozdiel od akcií alebo podielových fondov ponúkajú investorovi zvyčajne fixný výnos, ktorý sa až do splatnosti dlhopisu nemení. Ale v prípade problémov emitenta je investor, tak ako pri iných cenných papieroch, vystavený riziku, že o investované prostriedky alebo ich časť môže prísť.

Podielové fondy

Výhodou investovania do podielových fondov sú diverzifikácia – rozloženie rizika, investícia do desiatok aktív rôzneho pôvodu, odvetvia a geografickej polohy, nižšie poplatky počas sporenia v porovnaní napríklad s investičným životným poistením, kontrola nad investíciou pomocou online prístupu, majetok fondu je vždy oddelený od majetku jeho správcu. Fond je na Slovensku pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Zhodnotenie financií vo fondoch je z dlhodobého hľadiska vyššie ako napríklad na termínovaných vkladoch alebo sporiacich účtoch.

Nevýhodou investovania do podielových fondov je volatilita, čo je kolísavosť – hodnota účtu sa pod vplyvom vývoja trhu môže meniť veľmi dynamicky. Z tohto dôvodu je dôležité dodržať investičný horizont. Pri investovaní do fondov sa nedá garantovať výška úročenia, ktorá závisí od vývoja na finančných trhoch.

ETF fondy

Sú obchodovateľné na burze a fungujú rovnako ako napr. podielové fondy. S ETF fondmi nečakáte na peniaze ako pri podielových fondoch. Sú flexibilné a likvidné vďaka obchodovaniu na burze. Kedykoľvek sa rozhodnete predať podiely, urobíte tak na burze prostredníctvom obchodníka a prostriedky sú vám okamžite pripísané na váš účet.

ETF fondy poskytujú rozloženie rizika, tzv. diverzifikáciu. Vďaka pasívnemu investovaniu a nízkym poplatkom je čistá výkonnosť ETF vyššia oproti podielovým fondom, ktoré sa predávajú na Slovensku. Výnosy z ETF sú oslobodené od dane, keďže od 1. 1. 2016 je v platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá zaviedla časový test pre finančné nástroje obchodované na burzách. Príjmy fyzických osôb z týchto cenných papierov sú oslobodené od dane, ak sú držané aspoň rok a ETF spadajú do tejto kategórie.

Medzi nevýhody ETF fondov patrí menové riziko, ktoré je spojené s investovaním do ETF, cena ETF môže klesať krátkodobo, ale aj dlhodobo. V určitých krízových situáciách môže klesať aj celé roky.

Kryptomeny

Jeden z dôvodov, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú pre investíciu do kryptomeny, je potenciál vysokého výnosu. Cena kryptomien v krátkom čase prudko stúpa, čo môže viesť k značným ziskom pre investorov. Kryptomeny nie sú kontrolované jedným ústredným orgánom, ktorý by ovplyvňoval menovú politiku, ako pri centrálnych bankách.

Na rozdiel od klasických peňazí, ktorých hodnota sa po vytlačení znehodnocuje, tak napríklad bitcoin má deflačný charakter a jeho hodnota dlhodobo rastie. Rovnaký deflačný model platí aj pri väčšine iných kryptomien. 
Rozhodnutie, do ktorej kryptomeny investovať, je veľmi dôležité. Pred tým, ako sa rozhodnete investovať do kryptomien, urobte si prieskum, do ktorej kryptomeny je najlepšie investovať. Ich nevýhodou je, že kryptomeny sú známe svojou vysokou volatilitou, keďže sa považujú skôr za investíciu než za platidlo, sú náchylné na podvody a hackerské útoky. Ak stratíte heslo alebo súkromný kľúč, znamená to pre vás stratu finančných prostriedkov.


 TIP OD NÁS: Ak sa chcete pripraviť na dôstojný dôchodok alebo vytvoriť úspory svojim deťom, nepotrebujete výnosy z rozprávkového sveta. Ak svoje peniaze investujete, zarábate nielen vďaka svojim vloženým peniazom, ale aj vďaka časovému horizontu, ktorý svojej investícii doprajete.

Začnite pomaly, pokojne s 30 eurami mesačne. Po 40-tich rokoch dokážete mať na dôchodok pripravených 79 204 eur, najmä vďaka zhodnoteniu 6 % (p.a.) máte zarobených 64 800 eur, pričom váš vklad bol 14 400 eur. To vôbec nie je zlé. Význam dlhodobého investovania z vášho vkladu dokáže vytvoriť stabilnú čiastku na niekoľko rokov penzijného života na úrovni. Podrobný prehľad podielových fondov, dlhopisov, ale aj kryptomien nájdete na našej webovej stránke Finančný Kompas.

Toto je veľmi nelogický skok z pôvodnej témy. Za týmto podnadpisom by mohlo ísť niečo v zmysle, že kryptomeny predstavujú stále rizikovú formu investíciu - spomenúť nejaké dôvody. A preto je možné využiť aj iné formy investovania. Pričom sa iba odkáže na článok, v ktorom sa táto téma už rozoberala. A článok môže skončiť. Netreba ho naťahovať nad rámec témy.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách