Zverejnené: 04.03.2024

Aká je výška dane z kryptomien v roku 2024?


Article image
Jeden z dôvodov, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú pre investíciu do kryptomeny, je potenciál vysokého výnosu. Cena kryptomien v krátkom čase prudko stúpa, čo môže viesť k značným ziskom pre investorov. Ale nie všetko, čo sa blyští, je zlato. Kryptomeny nie sú kontrolované jedným ústredným orgánom, ktorý by ovplyvňoval menovú politiku ako pri centrálnych bankách. Ich nevýhodou je, že kryptomeny sú známe svojou vysokou volatilitou, keďže sa považujú skôr za investíciu než za platidlo, sú náchylné na podvody a hackerské útoky.

Ako poukazuje Ministerstvo financií SR, z pohľadu slovenskej legislatívy sú kryptomeny vnímané ako druh majetku. V zákone o dani z príjmov im patrí samostatná kategória. Od toho sa pri zdaňovaní odvíjajú niektoré špecifiká.

Kryptomien sa netýka oslobodenie príjmov z predaja, týka sa to cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu. Riadne zaplatenie dane je teda pri predaji kryptomien vyžadované vždy, aj v prípade, že ich predaj realizujete viac ako rok od ich nákupu.

Zmenou v zdaňovaní kryptomien malo byť zníženie dane na 7 %, pokiaľ splnia aktíva podmienku časového testu.
Kryptomeny bolo potrebné držať najmenej po dobu 1 roka. Zmeny však nevstúpili do platnosti.

Pravidlá zdaňovania kryptomien v roku 2024

Daň sa pri obchodovaní s kryptomenami platíte len vtedy, keď ste z nich dosiahli akýkoľvek príjem. Bez ohľadu na to, či ste boli pri obchode v konečnom dôsledku ziskoví alebo nie. Podať daňové priznanie a zaplatiť prípadnú daň treba pri akejkoľvek výmene kryptomeny.
Fyzická osoba je povinná platiť pri predaji kryptomeny:
  • daň z príjmu 19 %, ak je jej ročný príjem do 41 445,46 eur,
  • daň z príjmu 25 %, ak je jej ročný príjem nad 41 445,46 eur,
  • zdravotné odvody vo výške 14 %.
Príjem z kryptomien zdaňuje fyzická osoba raz ročne prostredníctvom daňového priznania.
Daňové priznanie nemusíte podávať a ani platiť daň v prípade, že ste v uplynulom zdaňovacom období kryptomeny iba:
  •  
  • presúvali z jednej peňaženky na druhú (bez realizovania výmeny za inú kryptomenu),
  • bezodplatne nadobudli kryptomeny.
Fyzická osoba podnikateľ je povinná platiť pri predaji kryptomeny:
  • daň z príjmu 15 %, ak je jej ročný príjem do 49 790 eur,
  • daň z príjmu 21 %, ak je jej ročný príjem nad 49 790 eur,
  • odvody podľa celkových príjmov z podnikania.

Ako sa počíta daň z kryptomien?

Ako fyzická osoba ste začiatkom roka kúpili 5 BTC, jeden za 1 000 eur a 2 ETH, jeden za 500 eur. Potom v priebehu roka ste BTC aj ETH predali. Jeden BTC za 2 000 eur a jedno ETH za 1 000 eur.

Zainvestovali ste do kryptomien 6 000 eur. Predajom ste získali 12 000 eur. Zdaniteľný zisk v takomto prípade predstavuje 12 000 eur z predaja – 6000 eur za nákup, teda váš zisk je 6 000 eur. Túto sumu ste povinní zdaniť sadzbou dane 19 % + následne ešte zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne na základe ročného zúčtovania 14 %. Celkovo tak štátu zaplatíme vyše 1 980 eur.

TIP OD NÁS: Kryptomeny predstavujú stále rizikovú formu investície. A preto je možné využiť aj iné formy investovania. Ak sa chcete pripraviť na dôstojný dôchodok alebo vytvoriť úspory svojim deťom, nepotrebujete nadrozmerné výnosy. Ak svoje peniaze investujete, zarábate nielen vďaka svojim vloženým peniazom, ale aj vďaka časovému horizontu. Význam dlhodobého investovania dokáže vytvoriť stabilnú čiastku na niekoľko rokov slušného dôchodkového života.

Podrobný prehľad podielových fondov, dlhopisov, ale aj kryptomien nájdete na našej webovej stránke Finančný Kompas.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách