Zverejnené: 23.01.2019

DDS – výnos jednotlivých dôchodkových fondov


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.
Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch:

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

AXA Globálny akciový dôchodkový fond 3,87%
NN Rastový príspevkový fond 2,62%
NN Vyvážený príspevkový fond 1,60%
AXA Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 1,44%
Tatra banka Comfort life 2040 0,63%
Tatra banka Comfort life 2050 0,59%
NN Konzervatívny príspevkový fond 0,56%
NN Dôchodkový výplatný fond 0,42%
Tatra banka Comfort life 2030 0,23%
STABILITA Stabilita akciový príspevkový fond 0,22%
AXA Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,11%
STABILITA Stabilita príspevkový fond 0,06%
STABILITA Stabilita výplatný fond 0,06%
Tatra banka Comfort life 2020 -0,07%
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,16%
NN Indexový príspevkový fond -1,55%

Aktualizácia údajov k 22.1.2019

 

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách