Zverejnené: 05.03.2020

DDS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac marec 2020


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.
Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za február 2020

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

Tatra banka Comfort life 2050  2.27%
NN Rastový príspevkový fond  2,19%
AXA Globálny akciový dôchodkový fond  2,14%
NN Vyvážený príspevkový fond  2,10%
AXA Indexový globálny dôchodkový fond  0,94%
Tatra banka Comfort life 2040  0,92%
AXA Príspevkový doplnkový dôchodkový fond  0,65%
NN Konzervatívny príspevkový fond  0,48%
NN Dôchodkový výplatný fond  0,38%
Tatra banka Comfort life 2020  0,30%
AXA Výplatný doplnkový dôchodkový fond  0,22%
Tatra banka Comfort life 2030  0,08%
NN Indexový príspevkový fond -0,18%
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,21%
Stabilita Stabilita príspevkový fond -0,26%
Stabilita Stabilita výplatný fond -0,37%
Stabilita Stabilita akciový príspevkový fond -0,67%

Aktualizácia údajov k 5.3.2020

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.  

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách