Zverejnené: 29.9.2016

Denominačná mena


Hodnotenie
1x

Mena, v akej sa cenné papiere vydávajú, vo väčšine fondov na Slovensku je to EUR a USD.

Výkonnosť fondu vyjadrená v denominačnej mene sa môže výrazne líšiť od vyjadrenia v referenčnej mene z dôvodu zmeny kurzu jednej meny oproti druhej. Ak správca investície v inej mene nezaisťuje, podielnik okrem investičného rizika podstupuje aj kurzové riziko.