Zverejnené: 23.1.2017

Diverzifikácia


Hodnotenie
0x

K základným pravidlám investovania patrí diverzifikácia portfólia. Pod  diverzifikáciou sa rozumie rozloženie peňažných prostriedkov do viacerých finančných nástrojov. Cieľom je zníženie rizika spojeného s investíciou v porovnaní s vložením všetkých peňažných prostriedkov len do jediného finančného nástroja.