Zverejnené: 15.03.2017

Dôchodky a ich budúcnosť. Do dôchodku pôjdeme neskôr.


Article image

Rok 2017 prinesie Slovákom množstvo zmien, o ktorých nevieme. Jedna je však istá už dnes: do dôchodku budú odchádzať neskôr než dosiaľ. A navyše – dôchodkový vek už nebude konštantou. Každý rok sa bude posúvať.

Zvyšovanie dôchodkového veku je tradične opatrením, ktoré pomáha k zvýšeniu udržateľnosti priebežne financovaných systémov. Teda tých, v ktorých sú platby ekonomicky aktívnej populácie v podobe odvodov okamžite vyplácané vo forme dôchodkových dávok. Alternatívne riešenia ostávajú zvyčajne len v rovine teoretických úvah: zvyšovanie odvodov či znižovanie úrovne vyplácaných penzií sú kroky, ktoré sa (z pochopiteľných dôvodov) netešia veľkej popularite.

Rozhodnutie o tom, že Slováci budú odchádzať do penzie neskôr, nepatrí medzi politické výstrelky posledných týždňov. Schválila ho ešte predchádzajúca vláda, zvolila však spôsob, ktorý bol pre ňu najmenej bolestivý – proces zvyšovania dôchodkového veku sa mal naštartovať až v nasledujúcom volebnom období. V dôvodovej správe, ktorá má odôvodnenosť tohto rozhodnutia vysvetliť, boli autori zákona mimoriadne struční. Argumentom bola snaha „zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému“.

 

Dôchodky, nový mechanizmus

Logika nového spôsobu určovania dôchodkového veku je ľahko pochopiteľná. Slováci – podobne ako obyvatelia ďalších európskych krajín – sa v priemere dožívajú čoraz vyššieho veku. Pokiaľ by ostal dôchodkový vek nezmenený, obdobie poberania dôchodku by narastalo. Nový mechanizmus určovania dôchodkového veku preto zohľadňuje tzv. priemernú strednú dĺžku života, teda vek, ktorého sa priemerne dožívajú muži aj ženy. Čím viac tento ukazovateľ porastie, tým neskôr budú Slováci odchádzať do penzie.

Zvolený mechanizmus úpravy dôchodkového veku má obmedzenia, ktoré súvisia s jeho fungovaním. Vedieť by o ňom mali najmä mladšie vekové ročníky: vek, v ktorom budú odchádzať do dôchodku oni, dnes nemožno presne určiť. Isté je len to, aký bude dôchodkový vek v nasledujúcom kalendárnom roku: 62 rokov a 76 dní. Ako bude vyzerať dôchodkový vek v roku 2018, bude zrejmé o necelý rok. Podľa zákona novú hodnotu vyhlási ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Zbierke zákonov najneskôr 31. októbra 2017.

 

Dôchodkové kalkulačky

Vytvoriť si konkrétnejšiu predstavu o približnej podobne dôchodkového veku si však možno aj napriek týmto obmedzeniam. Na internete Google odhalí viacero dôchodkových kalkulačiek. Tá oficiálna, na stránke Sociálnej poisťovne, však neposkytuje dostatočné informácie a spoľahnúť sa na ňu môžu prakticky len tí, ktorých od dovŕšenia dôchodkového veku delí len pár mesiacov.

Informačne ústretovejšiu kalkulačku však na svojom webe ponúka Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Aj v jej prípade platí rovnaké obmedzenie ako pri kalkulačke Sociálnej poisťovne, mladším ročníkom však dokáže namodelovať predpokladaný dôchodkový vek. Informatívny výpočet vychádza z údajov Infostatu a projekcií Európskej komisie.

Nový dôchodkový vek nebude univerzálnou konštantou platnou pre všetkých. Špecifické postavenie si ešte niekoľko rokov budú držať ženy, u ktorých bude individuálny dôchodkový vek závislý aj od počtu vychovaných detí. Osobitne sa bude posudzovať aj u vybraných skupín populácie – u tých, ktorí pracovali v špecifickej pracovnej kategórii (napr. v baniach, ťažobnom priemysle či v jadrových elektrárňach) alebo vo vybraných funkciách (policajti, vojaci).

Hoci je dôchodkový vek explicitne definovaný v zákone, ktorý upravuje podmienky fungovania priebežne financovaného systému (t. j. prvého piliera), ide o veličinu, ktorá sa týka aj sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri. Výplata dôchodku z úspor, ktoré si sporitelia vytvorili na svojich účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach, je totiž podmienená dovŕšením dôchodkového veku. Rok 2017 však bude pre nich znamenať aj zmenu navyše: od začiatku roka bude na ich dôchodkové účty odchádzať viac peňazí ako dosiaľ. Od budúceho roku bude totiž platiť nová, vyššia sadzba príspevkov: na budúci dôchodok si už nebudú sporiť 4 %, ale 4,25 % z vymeriavacieho základu.

 

Mohlo by vás tiež zaujimať: Druhý dôchodkový pilier a porovnanie výkonnosti fondov.

 

Autor: MIchal NalevankoUžitočné články

Finančný Kompas v médiách