Zverejnené: 12.05.2022

Doložka


Doložka alebo klauzula je obmedzujúca podmienka alebo výhrada. Najčastejšie sa tento pojem využíva v oblasti práva, hlavne v rámci rôznych zmluvných dokumentácií. S pojmom doložka sa často stretávame v oblasti poistenia pri poistných zmlách. Môžu tak jasne definovať to, aká môže mať konkrétna zmluva obmedzenia, aké sú podmienky danej zmluvy a výhrady v zmluve. To všetko následne môže konkrétne upravovať naše nároky na poistné plnenie


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách