Zverejnené: 25.06.2024

Dovolenka je za dverami, nezabúdajte na cestovné poistenie


Article image

Dovolenkové obdobie už pre mnohých začalo. Peniaze, plavky, opaľovací krém, pas, to všetko máte určite na zozname vecí, na ktoré nesmiete zabudnúť. Máte tam aj cestovné poistenie? Ak nie, je to chyba. Pred vycestovaním na zahraničnú dovolenku myslíte na to, že zdravotné poistenie náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí nekryje tak, ako doma. Ak by sa vám stal úraz alebo cchoriete, môže vám to výrazne zaťažiť váš rozpočet. Pri ceste do zahraničia sa nespoliehajte iba na európsky preukaz zdravotného poistenia.

Na Slovensku sa využíva poistenie do hôr, keďže základnú zložku cestovného poistenia – úhrada liečebných nákladov máte poriešené zo dravotného poistenia. Práve preto sa na Slovensku poisťuje záchrana horskej služby, ktorá v rámci zdravotného poistenia nie je krytá, a zásah záchranárov či prevoz vrtuľníkom by ste museli platiť sami z vlastného vrecka.

Ako uzavrieť cestovné poistenie

Uzatvoriť cestovné poistenie môžete na webe Finančného Kompasu, pobočkách poisťovní, online alebo telefonicky. Na uzatvorenie poistenia postačí vedieť dátum odchodu a návratu, rodné číslo a adresu trvalého bydliska. Potom si už len vybrať balíček cestovného poistenia, ktorý vám najviac vyhovuje.

Čo by malo zahŕňať cestovné poistenie

Cestovné poistenie by v prvom rade malo zahrňať preplatenie liečebných nákladov v zahraničí (akútne ochorenia alebo úrazy) a prevoz imobilného pacienta alebo telesných pozostatkov na Slovensko. Okrem toho by v cestovnom poistení nemalo chýbať poistenie trvalých následkov úrazu, smrť úrazom, poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu, či napr. cestu za dieťaťom alebo blízkym a pobyt v prípade jeho hospitalizácie. Pri vycestovaní  do zahraničia by ste mali zvážiť, aké aktivity tam plánujete vykonávať a podľa toho treba zvoliť riziká, ktoré chcete mať pokryté.

Čo určuje cenu poistenia

Výška poistného pri cestovnom poistení sa líši medzi jednotlivými poisťovňami ale aj v rámci jednej poisťovne, záleží, ake zloženie poistenia si vyberiete.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výšku cestovného poistenia:

 • dĺžka pobytu v zahraničí,
 • krajina pobytu, napr. Európa alebo iný kontinent,
 • o aký typ cesty ide, či o turistickú alebo pracovnú cestu,
 • aký je vek poisteného,
 • kategória poisteného (deti, dospelí, seniori),
 • aké športové aktivity budete vykonávať na dovolenke,
 • druh pripoistenia.

Výluky z poistenia

Poistná udalosť musí byť náhodná, neočakávaná udalosť. Pri jednotlivých rizikách sú uvedené výluky, kedy vám poisťovňa nevyplatí poistné plnenie vôbec, alebo ho patrične kráti.  

Medzi najčastejšie výluky v poisteni patria:

 • alkohol - poisťovňa môže krátiť plnenie alebo nebude neplniť vôbec,
 • ak máte chronické choroby,
 • stomatologické zákroky,
 • tehotenstvo, pôrod a rizikové tehotenstvo,
 • terorizmus,
 • spory medzi blízkymi osobami,
 • rizikové aktivity a šport,
 • úmyselne spôsobené škody,
 • ôvod zrušenia zájazdu musí byť relevantný.d

Základné poistenie do zahraničia zahŕňa aj úrazy, ku ktorým prišlo pri vykonávaní rekreačných alebo nenáročných druhov športu. Rizikové a adrenalínové športové aktivity sú z poistného krytia vylúčené. Ak sa takýmto druhom športu plánujete na dovolenke venovať, musíte si uzatvoriť pripoistenie športovej aktivity, ktoré zahŕňa aj krytie rizikových a adrenalínových športov. Zoznam športových činností, ktoré sú z tohto doplnkového poistenia kryté, má každá poisťovňa iný. 

Hlásenie poistnej udalosti

Ak sa vám satl na dovolenke v zahraničí úrazt, poistnú udalosť musíte nahlásiť po návrate domov poisťovni. Poisťovňa bude od vás žiadať doklady ako zdravotná dokumentácia, policajná správa a iné. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných podkladov k poistnej udalosti, likvidátor poistnej udalosti overí, či máte všetky potrebné doklady, ktoré  preukazujú vznik poistnej udalosti. Ak máte doklady v poriadku, tak poistné plnenie vám bude vyplatené v priebehu niekoľkých dní.

Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Je to obchodný partner poisťovne, ktorý má pôsobnosť po celom svete. Ak sa vám v zahraničí niečo stane, alebo potrebujete poradiť, asistenčná služba je k dispozícií celých 24 hodín. So zamestnancami asistenčnej služby sa dohovoríte po slovensky. Kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie (uvedené na webe každej poisťovne) si uložte v telefóne.

Porovnanie Cestovného poistenia TU.

Autr článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách