Zverejnené: 06.08.2019

ECB pravdepodobne v septembri spustí nové kolo podporných opatrení


Article image

Ian Samson,

Trhový analytik pre multi asset trhy so spoločnosti Fidelity International

Andrea Iannelli,

Investičný riaditeľ pre dlhopisové trhy so spoločnosti Fidelity International

Európska centrálna banka na nedávnom zasadnutí signalizovala, že v septembri predstaví nový balík monetárneho uvoľňovania. Súčasťou by malo byť zníženie sadzieb, odstupňovanie záporných depozitných sadzieb, čo by malo uľaviť profitabilite bánk. Malo by tiež dôjsť k znovunaštartovaniu programu výkupu dlhopisov. ECB sa tak snaží podporiť európsku ekonomiku a stimulovať infláciu.

Tento „holubičí“ výhľad pravdepodobne opäť vyvolá honbu za výnosmi. Očakávame, že dopyt sa zvýši najmä po európskych korporátnych dlhopisoch so silnými fundamentami a pozitívnym výnosom.

OČAKÁVA SA ZNÍŽENIE SADZIEB O 10 BÁZICKÝCH BODOV

ECB upravila aj svoj komentár k budúcej výške sadzieb. Na súčasných, „alebo nižších“ úrovniach podľa nej zostanú najmenej do prvej polovice budúceho roka. Zmienením nižších sadzieb už banka pripravuje trhy na zníženie v septembri. Ekonómovia očakávajú, že by mohlo dosiahnuť desať bázických bodov, čím by depozitné sadzby klesli na mínus 0,5 percenta.

Mierne sa zmenil aj inflačný cieľ banky. Doterajšie cielenie inflácie na „tesne pod dve percentá“ sa upravilo na viac otvorenú definíciu, ktorá toleruje aj prekročenie hranice dvoch percent.

ECB okrem toho plánuje zaviesť odstupňovanie sadzieb, aby tak zmiernila dopad nízkych sadzieb na ziskovosť bankového sektora. Otvára to priestor pre výraznejšie zníženie sadzieb, či už v septembri alebo neskôr. ECB sa bude rozhodovať i o veľkosti a zložení programu výkupu dlhopisov. Pôjde pravdepodobne o kombináciu vládnych dlhopisov (QE), ale aj výkup dlhopisov súkromného sektora (CSPP).

Napriek istým náznakom prezident ECB Mario Draghi poskytol len veľmi málo podrobností o parametroch budúceho balíčka opatrení. Na priamu otázku o veľkosti zníženia sadzieb a na formu výkupu dlhopisov odpovedal, že to ešte bude predmetom diskusií.

Drobná zmena v slovníku týkajúca sa inflačného cieľa naznačuje, že ECB rozšírilo cielenie inflácie. Predchádzajúce vyhlásenia hovorili o „inflácii v strednodobom hľadisku pod hranicou, no blízko dvoch percent“. Tento mesiac sa však už hovorilo len o „priblížení inflácie tomuto cieľu“. Toto viac otvorené stanovisko v sebe zahŕňa toleranciu odchýlky od dvoch percent v oboch smeroch, čo uvoľňuje ruky tvorcom monetárnej politiky. 

Veľkosť programu výkupu dlhopisov tak bude pravdepodobne nižšia ako 80 miliárd eur, čo bol vrchol predchádzajúceho cyklu výkupu. Dopad na výnosy a spready dlhopisov tak môže byť len malý.

ZÁSADNÁ ODPOVEĎ NA NEISTÉ EKONOMICKÉ PODMIENKY

ECB sa snaží odpovedať na zmiešaný obraz stavu európskej ekonomiky zásadnými a rozhodnými krokmi. Ekonomika eurozóny sa teraz zdá byť silná. Nezamestnanosť klesá relatívne rýchlym tempo, mzdy rastú, sektor služieb a spotreba vyzerajú stabilne.

Hrozbou je však slabý export a zaostávajúci priemyselný sektor. Znepokojenie vyvolávajú čísla PMI a IFO. Prezident ECB dokonca hovorí, že situácia je neustále „horšia a horšia“. Centrálna banka má pritom len obmedzené možnosti, ako by mohla tieto hrozby utlmiť. Určujúcimi faktormi sú: ekonomický rast Číny a ekonomický cyklus rozvíjajúcich sa trhov.

Neistota spôsobená hrozbou zavedenia amerických ciel na európske produkty, najmä automobily, má na rozhodovanie ECB evidentný vplyv. To isté platí i pri tvrdom brexite, ktorý môže postihnúť ekonomiku vo štvrtom štvrťroku. Uvoľnenie menovej politiky môže čiastočne zmierniť horšie podmienky financovania a slabší sentiment, ktorý geopolitická neistota môže vyvolať. ECB to však ešte viac obmedzí muníciu pre boj s ešte zásadnejšími geopolitickými problémami v budúcnosti.

STÁLE SLABÁ INFLÁCIA

Zámienku na „holubičiu“ politiku  dáva stále slabá jadrová inflácia, ktorá pravdepodobne dve percentá nedosiahne ani na budúci rok. Cenové tlaky síce vďaka zotavovaniu eurozóny silnejú, ECB však evidentne nechce tento vývoj ohroziť. M. Draghi poukazuje na klesajúce inflačné očakávania a limitovaný vplyv napätého pracovného trhu na mzdovú infláciu.

POKRAČUJÚCA HONBA ZA VÝNOSOM

"Holubičí“ postoj ECB, vyhliadky na ešte viac záporné depozitné sadzby a nové kolo výkupu vládnych a komerčných dlhopisov pravdepodobne dodajú trhom nové palivo na ďalšiu honbu za výnosmi. Pri nedostatku alternatív sa investori budú musieť obhliadať po všetkých možnostiach.

V tomto prostredí očakávame, že dlhopisový trh sa bude v medzinárodnom porovnaní tešiť silnej podpore. Dopyt bude najmä po korporátnych dlhopisoch s pozitívnym výnosom a silnými fundamentami.

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách