Zverejnené: 23.05.2023

ECB zvyšuje po druhy krát úrokovú sadzbu


Article image
ECB v júli 2022 prvýkrát za 11 rokoch zvýšila úrokové sadzby o pol percentného bodu na 0,5 % a pravdepodobne zvyšovanie bude pokračovať. Základná sadzba ECB sa od marca 2016 držala na 0 %. Pôvodne ECB signalizovala, že plánuje zvýšiť úroky o 0,25 %. S účinnosťou od 14. septembra 2022 vzrastie kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie na 1,25 percenta, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 1,50 percenta a depozitná sadzba na 0,75 percenta.

ECB je centrálnou bankou, ktorá je zodpovedná za euro a za  udržanie  jeho stability. Keď je inflácia príliš vysoká, zvyšovanie úrokových sadzieb pomáha znižovať infláciu späť na cieľovú hladinu 2 % v strednodobom horizonte. Medziročná inflácia v eurozóne sa v auguste podľa odhadu Eurostatu zrýchlila na 9,1 %,  v júli to bolo 8,9 %. Inflácia vystúpila na rekordnú výšku a nachádza sa vysoko nad 2 %..

Hlavným cieľom ECB je udržiavať cenovú stabilitu. Úrokové sadzby sú len jedným z viacerých nástrojov, ktoré ECB v rámci svojej menovej politiky využíva. K dispozícii má celý súbor nástrojov, ktoré používa, a to aj v kombinácii, na usmerňovanie inflácie.

Aký vplyv má zvyšovanie úrokových sadzieb ECB

Úrokové sadzby pre súkromné osoby a podniky ponúkané  bankami sa menia v závislosti od zmeny sadzieb ECB. Úrokové sadzby závisia aj od dopytu a ponuky úverov, teda  koľko sú záujemcovia o úvery ochotní míňať a investovať a aký objem úverov je k dispozícii.

Keď chcú ľudia míňať peniaze a investovať, ale nemajú možnosť získať dostatočne vysoký úver od banky, úrokové sadzby zvyčajne rastú, keďže je k dispozícii menej úverov. Ak si ľudia naopak v bankách uložia značný objem úspor, ekonomika má k dispozícii veľa peňazí a sadzby vtedy zvyknú byť nízke. Zmena kľúčových úrokových sadzieb sa vo väčšej alebo menšej miere odrazí v celom hospodárstve vrátane bankových úverov, trhových úverov, hypoték, sadzieb bankových vkladov a iných investičných nástrojov.

Ako úrokové sadzby vplývajú na infláciu

Keď je inflácia príliš vysoká z dôvodu vysokého dopytu a nedostatku tovaru a služieb, zvýšením sadzieb môžeme vyvolať zdraženie úverov. To schladí ekonomiku, upokojí inflačné očakávania a zníži infláciu. Pri príliš nízkej inflácie môže ECB znížiť úrokové sadzby a zlacniť tak úvery na podporu investícií a dopytu. Vyššie sadzby dokážu udržať pod kontrolou inflačné očakávania.

Ak si ľudia aj firmy myslia, že vysoká inflácia je trvalého rázu, zamestnanci budú pravdepodobne požadovať vyššie mzdy a zamestnávatelia zasa môžu zvýšiť svoje vlastné ceny. Takýto jav sa označuje ako mzdovo-cenová špirála. Aby sme tejto špirále predišlo, ECB budem naďalej zvyšovať úrokové sadzby, a tým zvyšovať cenu úverov i úročenie úspor. Tým zabezpečí, že podniky, pracovníci a investori budú presvedčení, že inflácia v strednodobom horizonte klesne na 2 %.

Zvýšené sadzby ECB majú nevýhody, ale aj výhody. Vyššie sadzby znamenajú, že si požičiavame drahšie a ľudia si pri svojich súčasných príjmoch nebudú môcť dovoliť takú vysokú hypotéku, ako dostali v minulosti. Banky im poskytne menej peňazí na financovanie  nehnuteľnosti. Problém to bude hlavne pre nízkopríjmové skupiny ľudí, pre ktorých sa hypotéka stane nedostupná. Na strane druhej vklady a sporenia bývajú výhodnejšie. Ak budú ľudia viac sporiť a menej míňať, spomalí sa produkcia tovarov a služieb v ekonomike a to pomôže znížiť infláciu.
Zdroj: ECB

Vývoj inflácie na Slovensku v roku 2022:

Rok / Mesiac   Úrokové sadzby
2022 / 01 -  8.40 %
2022 / 02 -  9.00 %
2022 / 03 - 10.40 %
2022 / 04 - 11.80 %
2022 / 05 - 12.60 %
2022 / 06 - 13.20 %
2022 / 07 - 13.60 %
 
TIP OD NÁS:: Vývoj inflácie na Slovensku od roku 2010 si môžete pozrieť na našom webe v
 Užitočných grafoch.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách