Zverejnené: 28.06.2022

Emerging markets


Emerging markets rozvíjajúce sa trhy sú ekonomiky, ktoré sú na ceste stať sa rozvinutými ekonomikami. Rozvíjajúce sa trhy sú zaujímavou investičnou príležitosťou vďaka ich veľkému potenciálu rýchleho ekonomického rastu. S vyššími ziskami sa spája aj vyššia miera rizika plynúca z nestabilného politického prostredia, problémov s infrastuktúrou alebo nestabilnej meny. Jednotné hodnotenie trhov podľa stupňa rozvinutosti neexistuje. Rebríček hodnotenia vytvára napríklad MMF, Morgan Stanley Capital International (MSCI) alebo S&P. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách