HC


Zverejnené: 20.03.2024

Existujú aj pôžičky pre dlžníkov v registri?


Article image
Úverový register spravuje informácie o úveroch, kreditných kartách, povolenom prečerpaní, ale aj podaných žiadostiach o úver. O každej osobe evidovanej v registri je zreteľné, či si svoje záväzky plní včas a riadne. V registri si banky môžu overiť dôveryhodnosť klienta a jeho platobnú disciplínu. Môže sa stať, že klient má jedno alebo dvojdňové omeškanie so zaplatením splátky (nedostatok financií na účte, nepredvídaná situácia).

Záznam o takomto nesplácaní sa v registri nemusí objaviť, pretože banky svoje údaje z databázy aktualizujú raz mesačne s posunutím niekoľkých dní a v čase aktualizácie údajov v registri už môžu byť prípadné podlžnosti uhradené. Prístup k informáciám v registri majú v prvom rade banky pôsobiace na Slovensku, ak klient žiada o úver a dá im súhlas so spracovaním informácií v registri.

Pôžičky pre dlžníkov v registri

Pôžičky pre dlžníkov v registri sú často dostupné s vyššími úrokovými sadzbami ako úvery od banky. Je to určitý druh úveru, ktorý je ponúkaný prostredníctvom finančných spoločností, nebankových subjektov a finančných inštitúcií. Dlžník má možnosť získať finančnú pomoc v situácii, keď mu banka odmietla poskytnúť úver.

Nedostatočné preverenie bonity dlžníka zo strany internetovej platformy môže spôsobiť, že dlžník sa môže dostať do platobnej neschopnosti. Nemá možnosť overiť si fungovanie internetovej platformy a kto reálne peniaze poskytol. Rizikom môže byť aj to, že dohodnutá výška pôžičky nebude dlžníkovi vyplatená alebo bude vyplatená za úplne iných podmienok, ako boli dohodnuté.

Pôžičky dostupné pre tých, ktorí majú negatívny záznam v registri

Pre tento typ pôžičky by ste sa mali rozhodnúť iba naozaj v krajnom prípade, keď ste sa ocitli v ťažkej finančnej situácii a potrebujete čo najskôr peniaze na neočakávané výdavky. Takéto pôžičky by ste nemali využívať na bežnú potrebu v prípade, že ste napríklad dlhodobo nezamestnaný. Dostanete sa do väčších problémov, dlhy sa navýšia a môžu prísť na rad sankcie z omeškania splácania a v najhoršom prípade aj exekúcia. Musíte byť pripravení na vyššiu úrokovú sadzbu a obmedzenú výšku pôžičky, keďže poskytovateľ si kompenzuje väčšiu mieru rizika.

SMS pôžička bez registra

Na získanie SMS pôžičky hneď a bez registra stačí splniť minimálny požadovaný vek 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a príjem. Väčšina nebankových subjektov pred požiadaním o SMS pôžičku preferuje najprv registráciu, ktorá je najčastejšie online cez internet, prípadne krátkou textovou správou nonstop v priebehu celého týždňa.

Cez SMS sa dá v mnohých prípadoch požičať aj pre nových klientov bez nutnosti registrácie vopred. Po schválení SMS pôžičky bez registra zo strany veriteľa sa finančné prostriedky posielajú na bankový účet, na ktorý budú pripísané štandardne do 24 hodín od ich odoslania.

Pôžičkový Automat

Požičať si môžete ľubovoľnú sumu v rozmedzí 50 až 500 eur. Splatiť pôžičku môžete vo vami nastavenom termíne — na výber máte splatnosť 15 až 30 dní.
Podmienky pre získanie pôžičky:
 • slovenské občianstvo (s platným dokladom totožnosti),
 • žiadateľ musí byť vo veku 21 až 70 rokov,
 • pravidelný mesačný príjem,
 • musíte mať funkčný mobilný telefón (všetkým žiadateľom zavolá pre overenie operátor).

Pôžičky p2p

P2P pôžičky (Person-to-person) sú pôžičky nebankového charakteru. Na rozdiel od iných nebankových pôžičiek sú poskytovateľmi úveru ľudia s voľnými finančnými prostriedkami. Ide o investorov, ktorí požičiavajú svoje peniaze žiadateľom o pôžičku.

Na slovenskom trhu môžeme nájsť hneď niekoľko portálov, zaoberajúcich sa P2P pôžičkami. Ich množstvo je však stále minimálne oproti ostatným krajinám, kde je tento trend omnoho rozšírenejší.

Keďže P2P pôžičky sú poskytované veriteľmi, ktorí nepodliehajú dohľadu tak ako banky alebo nebankové inštitúcie s oprávnením poskytovať úvery, NBS upozorňuje na toto kolektívne investovanie. Ako najväčšiu nevýhodu je to, že dlžník a veriteľ konajú na vlastnú zodpovednosť. Obaja musia plne dôverovať pravidlám online platformy nielen vo vzťahu k overeniu údajov. Dlžník nie je vo vzťahu k veriteľovi v postavení spotrebiteľa.

Žltý melón

Parametre pôžičky:
 • pôžička od 500 do 15 000 eur,
 • splatnosť od 3 mesiacov po 8 rokov (realitné pôžičky s anuitou až 20 rokov),
 • úroková sadzba od 5,9 % p.a.,
 • možnosť predčasné splatenia.
Podmienky pre získanie pôžičky:
 • žiadateľ má viac ako 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony,
 • trvalé bydlisko v SR,
 • dokladovať príjem,
 • v prípade, ak má žiadateľ aktívnu exekúciu, konkurz, nesplácané úvery, je nezamestnaný alebo príjem nie je možné dokladovať výpisom z bankového účtu, nie je možné pôžičku poskytnúť.
Poplatky:
Poplatok 2,98 až 6,70 % v prípade získania pôžičky. Poplatok je len zo sumy zrealizovanej pôžičky a je automaticky strhnutý z poskytovanej pôžičky. Minimálna výška jednorazového poplatku je 30 eur.

Zinc euro

Parametre pôžičky:
 • pôžička od 500 do 5 000 eur,
 • splatnosť od 1 do 5 rokov,
 • úrok je vypočítaný na základe individuálnych podmienok.
Podmienky pre získanie pôžičky:
O pôžičku môže požiadať ktokoľvek, kto dosiahol vek 21 rokov.
Dokladovať príjem, doložiť občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac alebo doložiť výplatnú pásku za posledný mesiac a výpis z účtu za posledný mesiac.
Pôžička je poskytnutá tomu klientovi, ktorý prešiel vlastným skóringovým systémom spoločnosti. Po doložení všetkých potrebných dokumentov je každý klient posudzovaný individuálne.
Poplatky:
 • predčasné vyplatenie pôžičky 2,5 % z predčasne vyplatenej istiny,
 • zmena zmluvných podmienok zo strany klienta 10 eur,
 • opakované žiadosti o vyčíslenie zostatku na vyplatenie 10 eur,
 • upomienka 6 eur.

MAJÁK

Parametre pôžičky:
 • pôžička od 300 do 1 000 eur,
 • splatnosť od 6 do 36 mesiacov,
 • úroková sadzba od 37 % p. a.
Podmienky získania pôžičky:
O pôžičku môže požiadať každý, kto má 18 a viac rokov, má občianstvo SR. Žiadateľ o pôžičku musí mať trvalý príjem, spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu a finančnej schopnosti splácať pôžičku.
Poplatky:
 • poplatok za zabezpečenie poskytnutia prvej pôžičky 6 % z celkovej výšky pôžičky (minimálne 20 eur),
 • predčasné vyplatenie pôžičky 5 % z predčasne splatenej sumy,
 • druhé a ďalšie nasledujúce vyčíslenie zostatku pôžičky 10 eur,
 • upomienka cez e-mail 2 eurá,
 • upomienka cez SMS 3 eurá,
 • upomienka prostredníctvom listu 10 eur.

PORT systém

Parametre pôžičky:
 • pôžička od 50 do 500 eur,
 • splatnosť od 15 do 30 dní,
 • úroková sadzba uvedená v eurách podľa výšky a doby splácania pôžičky.
Podmienky získania:
 • vek minimálne 18 rokov,
 • trvalý pobyt na území SR,
 • slovenské občianstvo,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • na podanie žiadosti ani na schválenie pôžičky nie je potrebné doložiť potvrdenie o príjme ani ďalšie žiadne dokumenty.
Poplatky:
Aukčný poplatok – je to poplatok za sprostredkovateľskú činnosť.

FINZO

Parametre pôžičky:
 • pôžička od 50 do 500 eur,
 • splatnosť od 3 mesiacov do 5 rokov,
 • úroková sadzba podľa sumy a doby splácania pôžičky.
Podmienky získania pôžičky:
 • vek minimálne 18 rokov,
 • trvalý pobyt na území SR,
 • trvalý príjem.
Poplatky:
 • zmluvný poplatok: krátkodobý úver 0 eur, dlhodobý úver 2,00 % zo sumy úveru, ale nie menej ako 5 eur,
 • poplatok za predčasné ukončenie 10 eur + 1 úroky za 1 mesiac,
 • poplatok za predĺženie pôžičky (krátkodobý úver) 5 eur,
 • poplatok za predĺženie pôžičky (dlhodobý úver) 3 eurá,
 • poplatok za upomienku k omeškaniu platby do 30 eur.

Alternatívou k tradičným bankovým pôžičkám sú nebankové úvery

Home Credit
Home Credit vám vie poskytnúť úver aj so záznamom v registri. Keď spoločnosť uvidí, že riadne a včas splácate doterajšie úvery, je takáto informácia pozitívna. To platí v prípade, že nie ste príliš zadlžení. Spoločnosť tak bude mať istotu, že vás pôžička nezaťaží príliš a nedostanete sa do dlhovej pasce.
Parametre pôžičky:
 • pôžička od 400 do 10 000 eur,
 • splatnosť od 5 mesiacov do 63 mesiacov,
 • úroková sadzba podľa sumy a doby splácania pôžičky.
Podmienky získania pôžičky:
 • dosiahnutie veku 18 rokov, stály príjem,
 • pre získanie revolvingového úveru musíte byť plnoletá osoba so stálym zdrojom príjmu,
 • príjem doložíte výpisom z vášho účtu, prípadne ak dostávate mzdu na účet manžela/ky, tak výpisom z účtu vedeného na manžela/ku alebo potvrdením o príjme od vášho zamestnávateľa.

Riziká spojené s požičiavaním peňazí od nebankových subjektov

Nevýhody sú vyšší úrok ako v bankách, splátky zvyčajne bez možnosti odkladu, obmedzená výška pôžičky, pevne stanovená doba splácania. obmedzená výška pôžičky. V prípade nedodržania termínu splátky hrozia vysoké sankcie. Okrem toho si môžu súkromní veritelia častejšie účtovať skryté poplatky. Pred podpisom akejkoľvek zmluvy o pôžičke je dôležité urobiť si prieskum a porovnať veriteľov.

Najlepšou možnosťou je dostať sa z registra dlžníkov. Táto možnosť, samozrejme, nie je riešením situácie pre ľudí, ktorí potrebujú peniaze napríklad na vyplatenie exekúcie alebo iného dlhu. Proces odstránenia záznamu z registra dlžníkov znamená len jedno: splatiť svoje ostávajúce dlhy a následne požiadať o výmaz záznamu.
 
TIP OD NÁS: Na internete je možné nájsť rôzne neseriózne ponuky, ktoré sľubujú rýchle peniaze bez overovania príjmu a nahliadnutia do úverového registra. To je signál toho, že ide o nevýhodnú pôžičku s vysokým úrokom, vysokými sankciami za oneskorenie platby. Je dobré byť obozretný a pri výbere poskytovateľa pôžičky overovať, či má poskytovateľ povolenie poskytovať úvery udelené Národnou bankou Slovenska.

Ak si požičiavate peniaze na akýkoľvek účel, myslite na to, čo sa stane v prípade, že svoj dlh nebudeme vedieť splácať. Aby neprišla prvá, druhá upomienka a neroztočili ste kolotoč problémov. Vždy zvážte, koľko a hlavne na čo chcete
pôžičku.

Ak už sa rozhodnete pre nebankovú pôžičku, kontaktovať by ste mali len overené nebankové spoločnosti, ktoré máme aj v porovnávaní na Finančnom kompase. Je potrebné si zistiť podmienky poskytnutia pôžičky, napríklad aké majú sankčné poplatky, ako postupuje spoločnosť v prípade nesplácania pôžičky. Dôležité je pozrieť si referencie danej spoločnosti, ale aj ich webovú stránku.

Rátajte s tým, že úrok býva 4 až 5-násobne vyšší ako pri peniazoch, ktoré vám požičia banka.


Porovnanie pôžičiek nájdete na stránke Finančného kompasu.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách