Zverejnené: 20.12.2018

Fed vyslal zo zasadnutia v stredu protichodné signály


Article image

20. decembra 2018

Rozhodnutie Fedu zvýšiť v decembri sadzby bolo pravdepodobne najviac kontroverzným krokom v súčasnom cykle zvyšovania sadzieb. 

Posun k „holubičej“ rétorike a k sústredeniu sa na ekonomické dáta

Len pred pár týždňami vyjadril šéf Fedu Jerome Powell vysokú dôveru v americkú ekonomiku a ďalšie postupné zvyšovanie sadzieb. 

„Nie je dôvod myslieť si, že súčasný ekonomický cyklus nemôže ešte trvať nejaký čas, či dokonca navždy,“ uviedol v jednom zo svojich príhovorov v októbri. Presne deň po tomto vyhlásení sa finančné trhy naplno odovzdali obavám z globálneho ekonomického rastu, geopolitického vývoja a prudkého poklesu cien ropy. 

Trhy si uvedomili, že nadtrendový rast v USA už nie je viac udržateľný. Následné zhoršenie finančných podmienok a slabšie ekonomické dáta z USA viedli Fed v nasledujúcich týždňoch k viac holubičiemu postoju založenému na prispôsobeniu sa ekonomickým výsledkom. 

J. Powell – večný optimista

Hoci predseda Fedu Jerome Powell pokračoval v tejto rétorike sčasti aj na decembrovej tlačovej konferencii, celkový postoj centrálnej banky bol viac „jastrabí“ (v prospech vyšších sadzieb) ako „holubičí“ (v prospech nízkych sadzieb). To trhy prekvapilo. 

J. Powell sa rozhodol pre relatívne vyvážený tón. Napriek tomu, že uznal zvýšené riziká utesňovania finančných podmienok a pokračujúceho spomaľovania globálnej ekonomiky, jeho výhľad bol stále optimistický. V rovnakom tóne sa nieslo i stanovisko komisie centrálnej bank FOMC, ktoré sa oproti predchádzajúcej verzii zmenilo len veľmi málo. Naďalej zostalo pri rétorike „silnej ekonomiky. K zmene došlo len pri výhľade na ďalšie zvýšenie sadzieb. 

Výhľad na tempo ekonomického rastu v budúcom roku sa o čosi zmiernil. Napriek tomu zostáva nad dlhodobým trendom. Prognóza členov komisie pre budúcoročné zvyšovanie sadzieb (dot plot) už ráta len s dvomi zvýšeniami, kým predtým boli tri. 

Stratégia postupného prehodnocovania môže byť pre Fed osožná

Podľa môjho názoru je ekonomický výhľad Fedu na budúci rok ešte stále príliš optimistický. Očakávam, že rast americkej ekonomiky sa spomalí na zhruba dve percentá, prípadne na ešte menej. Má to stále ďaleko od recesie a je to zhruba v súlade s dlhodobým trendom, no zároveň menej ako prognózuje Fed. 

Myslím si, že politika postupného a priebežného prehodnocovania stratégie bude na budúci rok Fedu osožná. V druhom polroku tohto roka sme videli viacero nejednoznačných a nepresvedčivých výsledkov z globálnej ekonomiky, vrátane údajov z Číny, či eurozóny. Pre zhodnotenie smerovania globálnej ekonomiky je preto potrebná väčšia jednoznačnosť, čo zároveň môže udať tón aj pre vývoj finančných trhov.  

Fed si potrebuje zhodnotiť dopad slabnúcich fiškálnych stimulov v kombinácií s nedávnym utesňovaním finančnej situácie v ekonomike. Tieto faktory by mali dostatočne zabrániť obávanému prehriatiu ekonomiky a stlmiť tak aj tlaky na pracovnom trhu. 

Situáciu komplikuje aj prebiehajúce redukovanie súvahy centrálnej banky. Možné efekty sú zatiaľ veľkou neznámou. Fed nechal doteraz tento proces bežať na autopilota. V budúcom roku ho však bude musieť riešiť oveľa aktívnejšie. Bude to určite znamenať menšiu potrebu utesňovať politiku zvyšovaním úrokových sadzieb, ako doteraz. 

Aj malý krok vedľa, môže zatieniť doterajší pokrok

Návrat k normálu z najviac nekonvenčného experimentu monetárnej politiky v modernej histórii určite nie je jednoduchý. Doteraz zvládal Fed normalizáciu politiky relatívne hladko. V súčasnej situácií však môže aj malý krok vedľa zatieniť všetky doterajšie úspechy. 

Postupné prehodnocovanie situácie, hoci aj za cenu prípadného prestrelenia inflačného cieľa, je menej nákladným riešením, ako prílišné priškrtenie ekonomiky, ktoré by mohlo znamenať koniec súčasnej fázy ekonomickej expanzie. 

Anna Stupnytska, globálna ekonómka Fidelity International

Disclaimer:
Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem. Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku.  Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno. Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky.  Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory), který spolu s výročními a pololetními zprávami poskytují naši distributoři, naše evropské Centrum služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg a u platebního zprostředkovatele UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika. KIID je k dispozici v českém jazyce.Vydala společnost FIL (Luxembourg) S.A., které bylo uděleno povolení a podléhá dohledu dozorčí komise CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
 

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách