Zverejnené: 26.05.2017

Fidelity: Ide o regulačné sprísnenie, nie monetárne


Article image

Zjavná zmena politiky zo strany Centrálnej banky Číny zvýšila obavy z blížiacej sa úverovej krízy. Myslíme si, že je to nepravdepodobné a nedávne sprísňujúce opatrenia sú v skutočnosti správnym krokom pre stabilitu úverových trhov krajiny.

Po rokoch  monetárneho uvoľňovania a fiškálnych stimulov sa vo februári 2017 zdalo, že Čína zmenila kurz. Odvtedy People’s Bank of China (PBoC) zvýšila úrokové sadzby pri viacerých nástrojoch monetárnej politiky – vrátane operácií na voľnom trhu a strednodobých úverových možností – čo je de facto sprísňovaním likvidity. Trhové sadzby, ako napr. SHIBOR reagovali.

Graf 1: Nárast SHIBOR cez noc v koridore sadzieb

GRAF

SHIBOR cez noc        SLF cez noc        Úrok z prebytočných rezerv

 

Pozn.: SLF = Standing lending facility/Stále úverové inštitúcie
Zdroj: DataStream, FIL, 16.máj 2017

Práve tento krok viedol niektorých medzinárodných investorov k tomu, že sa začali obávať blížiacej krízy; napokon, jej potenciálne následky zahŕňajú blížiacu sa likviditnú krízu malých poskytovateľov úverov a/alebo spomalenie strednodobého rastu Číny.

Aj keď vidíme priestor pre konsolidáciu veriteľov, domnievame sa, že PBoC to má pod kontrolou. Opatrenia prijaté za účelom riadenia likvidity by sa mali vnímať ako sprísnenie regulačných opatrení - spoločné úsilie v spolupráci s regulátorom, ktorého cieľom je dostať pod kontrolu nebankové úvery. Kým krátkodobou reakciou je nárast výnosov, zámerom nie je "vyhladovanie" korporácií, ale pomalá deflácia toho, čo sa všeobecne považuje za nafúknutý úverový trh.

Ak by sadzby narástli do takej miery, že by bola ohrozená schopnosť korporácií prosperovať a rast sa výrazne spomalí, PBoC by stále bola schopná naliať do systému viac likvidity alebo dotlačiť veľké banky k zvýšeniu ich úverovej aktivity.

 

Stabilizácia úverového trhu

Sprísňujúce opatrenia PBoC sa uskutočňujú súbežne so sériou regulačných opatrení, ktoré sú zamerané na sprísňovanie medzibankovej likvidity a pribrzdenie nebankových úverov (tieňové bankovníctvo).

Historicky, a v protiklade s rozvinutými trhmi, medzibankové sadzby v Číne mali len malý dopad na reálnu ekonomiku, keďže čínskemu finančnému systému dominuje štát. V tomto systéme, regulátor používa kvóty a iné odborné vedenie, prostredníctvom ktorých ovplyvňuje štátne banky. Práve tieto opatrenia nakoniec určujú cenu peňazí, bez ohľadu na medzibankové sadzby.

Avšak, nárast nebankového úverovania zaznamenal prepojenie medzi sadzbami peňažných trhov a posilnením rastu reálnej ekonomiky, keďže nebankoví veritelia využívajú peňažné trhy na financovanie úverov. Nedávne kroky PBoC, zamerané na peňažný trh, sprísnenie likvidity a efektívne zvýšenie krátkodobých sadzieb, spôsobili, že pre nebankových poskytovateľov úverov je drahšie požičiavať si peniaze, čo znižuje rozširovanie úverového financovania.
Očakávali by sme, že stabilizáciu bude riadiť spomalenie rastu úverov a celkového využívania úverov. Na druhej strane, obmedzená úverová expanzia by mala upokojiť inflačné tlaky. Upokojenie inflácie je rozhodujúce, keďže bankové vklady sporiteľov sú základným kameňov bankovej likvidity v Číne. Nedávne prudké zvýšenie inflácie znížilo kúpnu silu týchto sporiteľov, pričom ich navádza na znižovanie ich vkladov a čerpanie likvidných prostriedkov z bánk.

Čo je naozaj dôležité

Najčastejšou predzvesťou dlhovej krízy je kríza likvidity, ale máme dôvod veriť, že Čína je pred znížením likvidity dobre chránená.

Po prvé, vysoká miera úspor spojená s tendenciou ponechať hotovosť v bankách znamená, že likvidita je ľahko dostupná. Po druhé, a v ostrom kontraste so západnými ekonomikami, doslova celý čínsky dlh je financovaný z domácich zdrojov a poskytovaný lokálnymi bankami. A po tretie, stále sú v účinnosti kapitálové kontrolné mechanizmy a, ako sa ukázalo za posledné mesiace, v prípade potreby je možné ich rýchlo sprísniť.

A nakoniec, čínskej ekonomike stále dominujú veľké štátne podniky. Štátna kontrola chráni tieto podniky pred trhom a umožňujú vláde ich postupnú reštrukturalizáciu.

 

Čomu treba venovať pozornosť

Aj keď nevidíme riziko bezprostrednej krízy, pozorne sledujeme to, čo považujeme za hlavné ukazovatele.

Politická intervencia je od finančnej krízy kľúčovým hnacím motorom rastu a stability. Pochybenie by by mohlo vyvolať otrasy naprieč trhmi. Politická chyba by mohla mať mnoho foriem, od prekročenia rastu po neschopnosť regulátora obmedziť tieňové bankovníctvo.

Ďalším je riziko zvýšených odlivov kapitálu. Pokračujúce odčerpávanie likvidity by mohlo prinútiť lokálne banky, aby zvýšili svoju expozíciu voči medzinárodným trhom. Keďže pri hodnotení stability čínskych bánk by sa uplatňovali medzinárodné štandardy, pravdepodobne by vzrástli náklady na financovanie, čo by vyvinulo ešte vyšší tlak na ekonomiku.

A nakoniec, riziko straty dôvery u sporiteľov by sa nemalo podceňovať. Horúčkovité vyberanie z bánk by výrazne oslabilo ich pozíciu.

 

LUC FROEHLICH zastáva pozíciu Head of Investment Directing, Asian Fixed Income. Do spoločnosti Fidelity prišiel v máji 2016 zo spoločnosti Manulife Asset Management, kde bol správcom portfólia a vedúcim divízie fixných príjmov v Singapure.

Luc spravoval pan-ázijské viacmenové dlhopisové fondy, vrátane vysoko výnosových, lokálnych štátnych dlhopisov a stratégie absolútnej návratnosti.

Pred presunom do Ázie v roku 2011 bol správcom portfólia a obchodníkom pre portfólio pôžičkových a úverových derivátov pre Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ v Londýne.

Luc má titul MBA z University of St. Gallen (HSG), Švajčiarsko a je tiež držiteľom certifikácií CFA a CAIA.


Luc Froehlich, Head of Investment Directing, Asian Fixed Income, Fidelity International, sa vyjadril k skutočnosti, že agentúra Moody’s znížila Číne dlhový rating:
“Nedávne zníženie je opäť ďalším znakom ťažkostí, pred ktorými Čína stojí, ako je zvládanie rastúcich problémov s využívaním vypožičaných peňazí, klesajúce miery ekonomického rastu a pokračujúce štrukturálne reformy."
“Napriek týmto hromadiacim sa tlakom sme presvedčení, že čínska centrálna banka a jej regulátory majú situáciu pevne pod kontrolou. Najmä nedávne sprísnenie regulačných opatrení v Číne by malo pomôcť deflácii úverových trhov krajiny a môže viesť k dlhodobej stabilizácii trhu.”
    

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách