Zverejnené: 19.04.2017

Finančná rezerva


Zábezpeka vytvorená na financovanie nečakanej a nepriaznivej udalosti, ktorá môže nastať pri strate zamestnania, dlhodobej pracovnej neschopnosti, neočakávaných výdavkov.

Odporúča sa mať vytvorenú rezervu v takej výške, aby pokryla výdavky na obdobie aspoň 6 mesiacov. Vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu môžeme  pravidelným odkladaním minimálne 10 percent z mesačného príjmu napríklad na samostatný bankový účet bez platobnej karty.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách