Zverejnené: 04.03.2020

FIO banka mení od 9. 2. 2017 svoj cenník


Article image

Zmeny sa dotkli platieb a výpisov z účtu, poštovného za zaslanie štandardného alebo mimoriadneho výpisu a platobných kariet, kde banka zaviedla poplatky za cestovné poistenie, poistenie krádeže alebo straty a právnej ochrany.

Bezhotovostný platobný styk

V sadzobníku pribudla služba Odoslanie doplňujúcich informácií k platbe z účtu (na žiadosť klienta) za poplatok 10 € vrátane DPH + poplatky sprostredkujúcich bánk.

Platobné karty Fio banky

Pri Doplnkových službách k platobnej karte banka zaviedla poplatky v sadzobníku za:
Cestovné poistenie Standard vo výške 1,50 € mesačne,  Exlusive vo výške 3,50 €  mesačne a  Gold)1  vo výške 4,50 € mesačne.
Poistenie krádeže/straty Basic vo výške 0,40 € mesačne, Classic vo výške 1,00 € mesačne a  Extra  vo výške 2,00  € mesačne.        
Poistenie právnej ochrany D.A.S Mini vo výške 20,00  € ročne a Štandard vo výške 40,00  € ročne.        
1) Poistná ochrana platí pre držiteľa karty + jednu ďalšiu dospelú osobu a maximálne tri deti do 18 rokov

Ďalšie služby poskytované k účtom

V sadzobníku pribudol poplatok aj za štandardný/mimoriadny výpis z účtu (v listinnej podobe) dlhší ako 100 strán vo výške  16,00 €/ 16,00 € vrátane DPH.

Banka zaviedla zmenu aj pri poštovnom:

Poštovné za zaslanie štandardného alebo mimoriadneho výpisu alebo iných zákazníkom vyžiadaných dokumentov poštou v rámci SR a poštovné za zaslanie štandardného alebo mimoriadneho výpisu alebo iných zákazníkom vyžiadaných dokumentov poštou mimo bude za poplatok podľa Cenníka Slovenskej pošty, a. s.
Predtým bol poplatok podľa Cenníka Slovenskej pošty, a.s., min. 0,45 € vrátane DPH max. 2,40 € vrátane DPH a podľa Cenníka Slovenskej pošty, a.s., min. 0,80 € vrátane DPH max. 25,00 € vrátane DPH.

V sadzobníku bol zavedený poplatok za:

  •  Posúdenie dokumentácie k založeniu účtu právnickej osoby so sídlom v členskom štáte OECD mimo EU / EHP  vo výške 200 € vrátane DPH jednorazovo za účet.
  •  Posúdenie dokumentácie k založeniu účtu právnickej osoby so sídlom mimo EU / EHP a mimo štátu podľa hore uvedeného vo výške  600,00 € vrátane DPH jednorazovo za účet.
  •  Kontrolu zmien v nastaveniach účtu právnickej osoby so sídlom v členskom štáte OECD mimo EU / EHP vo výške 40,00 € vrátane DPH ročne.
  •  Kontrolu zmien v nastaveniach účtu právnickej osoby so sídlom mimo EU / EHP a mimo štátu  vo výške 400,00 € vrátane DPH ročne.

 

Porovnanie všetkých bežných účtov a poplatkov nájdete v našom porovnaní balíkov a účtov

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách