Zverejnené: 10.03.2017

Fixné poistné


Hodnotenie
0x

Pri uzavretí poistnej zmluvy sa na poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré sa nemení počas celej poistnej doby. Zmena poistného sa môže uskutočniť len po vzájomnej dohode medzi poisťovateľom a poistníkom.