Zverejnené: 16.03.2017

Fond ochrany vkladov


Fond ochrany vkladov slúži na ochranu vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a na poskytnutie náhrad za tieto vklady ak sa stanú neprístupnými.

Zjednodušene povedané, ak niektorá banka nebude schopná klientom vyplatiť ich vložené peniaze, tak Fond ochrany vkladov je zo zákona povinný klientom banky ich peniaze vyplatiť.

Na vyplatenie náhrady v prípade neschopnosti banky vyplácať vklady má fond 20 dní. Lehotu je možné predĺžiť o desať dní (pracovných) a to so súhlasom Národnej banky Slovenska.

V zmysle zákona je fond povinný vyplatiť vklady v plnej výške bez obmedzenia, ale maximálne do výšky 100 000 EUR vrátane úrokov. Preto je bezpečnejšie pri väčšej investícií finančné prostriedky rozdeliť do viacerých bánk, kde budú prostriedky chránené. Je potrebné dávať pozor, aby vklady nepresiahli maximálnu garantovanú sumu.

Fond hlavne chráni finančné prostriedky na bežných účtoch, vkladných knižkách na meno, termínovaných vkladoch, vkladových účtoch a sporiacich účtoch. Fond nechráni finančné prostriedky, ktoré sú investované do akcií, dlhopisov, podielových fondov, hypotekárnych záložných listov, šekov a zmeniek.

Preto je dôležité vždy pred investovaním do určitého produktu si overiť, či je chránený Fondom.

Každá banka do fondu odvádza príspevok z každého vkladu, ktorý je chránený Fondom a to je hlavným zdrojom príjmu Fondu.

Účastníci systému ochrany vkladov v SR podľa zákona o ochrane vkladov

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a. s.
 • UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.


Banky ako J&T BANKA, Komerční banka Bratislava, mBank, ING Bank, Citibank Europe sú chránené systémom ochrany domovských krajín, kde sú ich materské banky.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách