Zverejnené: 10.1.2017

Fond rezerv poistného


Hodnotenie
0x

Poistný fond (matematické rezervy) určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení (rezervotvorných poistení). Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami v rezervotvorných poisteniach a z ďalších zdrojov. Časť fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní.