Zverejnené: 7.3.2016

Fondy fondov


Hodnotenie
0x

Fondy fondov aspoň tretinu svojich aktív ukladajú do podielových listov a akcií iných investičných fondov. Ich hlavnou výhodou je  nižšie riziko, ktoré vyplýva z väčšieho rozloženia investície.

Investor investuje peniaze do jedného fondu, ale tento fond zas investuje peniaze do iných fondov. Podielnik takto môže investovať aj menšiu investíciu do fondov, do ktorých by inak musel investovať vyššiu vstupnú investíciu. Fondy fondov nakupujú podielové listy iných fondov zo zahraničia, vďaka čomu znižujú riziko plynúce z možného pádu kurzov akcií jednotlivých firiem.