Zverejnené: 05.04.2022

Hedge fond


Hedge fond predstavuje kolektívnu formu investovania podobne ako klasické podielové fondy. Hedge fondy sa od podielových fondov výrazne líšia. Rozdiely sú predovšetkým v možnostiach, ktoré majú k dispozícií, v neviazanosti na benchmarky, v poplatkoch a osobnej majetkovej angažovanosti manažérov fondov.

Fond sám o sebe nemá žiadnych zamestnancov a nemá žiadne iné aktíva ako investované portfólio a peniaze v hotovosti. Portfólio je spravované investičným manažérom, ktorý vedie obchody a je zamestnaný, rovnako ako ďalší pracovníci, ktorých má pod sebou, u investičnej spoločnosti spravujúcej fond.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách