Zverejnené: 18.05.2022

Hypotéka bez dokladovania príjmu: Kde ju nájdete a aké sú riziká?


Article image

Overovanie príjmu je bežné v každej banke, aj nebankovej spoločnosti. Je pravda, že banky sú stále viac tlačené legislatívou dôslednejšie preverovať klientov, žiadajúcich o úvery. No v praxi sa často stretnete s tým, že banka nebude povinne vyžadovať zdokladovanie príjmu. Ak chcete hypotéku, nesmiete mať zápis v registri dlžníkov. Ak ho máte, hypotéku nedostanete preto, že ste rizikový klient. To isté platí aj vtedy, keď ste vyhlásili osobný bankrot. Banky ľuďom s oddlžením neposkytujú úvery minimálne ďalších 5 rokov.

Ako sa na ľudí pozerá banka

Pokiaľ sa banka, alebo nebanková spoločnosť chystá poskytnúť hypotéku, prípadne pôžičku, stojí pred ňou neľahká úloha. Správne odhadnúť, či žiadateľ o hypotéku dokáže splácať mesačné splátky počas nasledujúcich desiatok rokov. Tak, aby sa jej požičané peniaze aj s úrokmi vrátil späť načas, presne v zmysle splátkového kalendára. V opačnom prípade musí tvoriť v účtovníctve opravné položky, čo jej vytvára náklady a znižuje zisk. Čím viac informácii o človeku, žiadateľovi o hypotéku má, tým lepšie dokáže odhadnúť pravdepodobnosť splácania/nesplácania úveru v budúcnosti.

Medzi základné zdroje informácii, z ktorých banka čerpá, patria všetky doklady predložené klientom, informácie od Sociálnej poisťovne aj z Úverového registra. Prístupy do oboch systémov má banka zabezpečené dokonca zákonom.

 

Aké doklady sú potrebné k vybaveniu hypotéky?

Najčastejšie sa klienti môžu stretnúť s tým, že banka pri žiadosti o hypotéku bude požadovať tieto doklady:
•    doklady totožnosti (platný občiansky preukaz, cestovný pas, a pod.),
•    potvrdenie o príjme od zamestnávateľa,
•    výpisy z účtu za posledné 3 alebo 6 mesiacov (kam chodí príjem),
•    podnikateľ dokladá kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu,
•    znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktoré sa zakladá, list vlastníctva,
•    poistná zmluva k nehnuteľnosti,
•    vinkuláciu životného poistenia, alebo poistenia splácania úveru v prospech banky,
•    pri kúpe nehnuteľnosti kúpna zmluva, list vlastníctva,
•    pri  rekonštrukcii list vlastníctva, rozpočet na rekonštrukciu, stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu,
•    pri  stavbe  právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán, projekt s rozpočtovými nákladmi, list vlastníctva a zmluva o dielo alebo zmluva o výstavbe,
•    pri refinancovaní banka vyžaduje aj pôvodnú úveru zmluvu spolu z výpisom o zostatku nesplatenej sumy pôvodného úveru.

 

Príjem zo Slovenska

Potvrdenie o výške príjmu

  •     Ak ste zamestnanec, váš príjem sa overuje prostredníctvom Sociálnej poisťovne.,  ale aj  napriek tomu od vás môže banka požadovať potvrdenie o výške príjmu.
  •     Ak ste podnikateľ, je potrebné doložiť kópiu daňového priznania za posledný ukončený kalendárny rok.
  •     Výpisy z bankového účtu (za obdobie 1 až 3 mesiacov, nevyžadujú sa však vždy).


Príjem zo zahraničía

V prípade príjmu zo zahraničia budete dokladovať potvrdenie o príjme. Okrem toho aj:

  •     výpis z bankového účtu,

  •     kópiu pracovnej zmluvy,

  •     pracovné povolenie.

Bez dokladovania príjmu neznamená bez príjmu

Je veľa situácii, kedy banky dokladovanie príjmu nevyžadujú. Najčastejšie, keď o hypotéku žiada klient tej istej banky, kde má aj účet. Ak je príjem zasielaný na tento účet aspoň 6 mesiacov, nie je zvyčajne potrebné potvrdenie od zamestnávateľa. Častým prípadom je aj refinancovanie. Banka sa pritom viac spolieha na históriu splácania pôvodného úveru, ktorú si preverí v úverovom registri.

Niektoré banky dokonca nemusia vyžadovať dokladovanie príjmu a
j pri nových úveroch a nových klientoch. Ako je to možné? Jednoducho, bez dokladovania príjmu neznamená, že si banka príjem nepreverí. Príjem si rozhodne preverí a to v Sociálnej poisťovni. Tam nájde presné informácie o jeho výške príjmu, platených odvodoch a pod.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách