Zverejnené: 06.04.2017

Hypotéka pre mladých - zmena hranice príjmu


Article image

Ako sa mení hranica príjmu?

Hranica príjmu na získanie hypotéky pre mladých od 1.1..2016 do 31.3.2016 je 1 119,30 € (1,3-násobok priemernej mzdy). Pre manželov a partnerov sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda 2 238,60 €. Ak jeden z partnerov nemá príjem a spoločne žiadajú o hypotéku, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2 238,60 €.

Kto má nárok na hypotéku pre mladých?

Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom je určený klientom do 35 rokov. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR  za tretí kvartál roka 2015.

Zvýhodnené úročenie platí len na prvých 5 rokov od poskytnutia hypotéky a jeho výška je stanovená zákonom o štátnom rozpočte. Aktuálna výška dotácie je 3% z toho 2 % dotuje štát a 1 % dotuje banka. Klient môže získať štátny príspevok maximálne na sumu 50 000 € a zároveň nesmie prekročiť 70 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách