Zverejnené: 24.05.2022

Hypotéka s postupným čerpaním


Article image

Po schválení hypotéky, sa dohodnete s bankou na podmienkach a spôsobe ako budete hypotéku čerpať.  Na čerpanie hypotéky máte obvykle určenú dobu, ktorá trvá niekoľko mesiacov až rokov. Presné podmienky závisia od banky, ktorá vám úver poskytla.  
 
Hypotekárny úver môžete čerpať dvoma spôsobmi – jednorazovo alebo na viackrát  v tranžiach. Záleží to od toho, ako ste sa s bankou dohodli a aj podľa toho, či riešite výstavbu nehnuteľnosti  alebo nehnuteľnosť kupujete. Banka má spravidla určené, na koľkokrát môžete úver čerpať – najčastejšie to býva 3 až 5 čerpaní. Pri kúpe bytu, domu, pozemku alebo pri refinancovaní úveru sa zvykne využívať jednorazové čerpanie úveru.

Splácanie jednorazovo vyplatenej hypotéky, je jednoduché. Peniaze banka zašle na účet a následne klient začne mesačne splácať úver v určitej výške. Pri splácaní hypotéky s postupným čerpaním väčšina bánk účtuje klientom len úroky z vyčerpanej sumy úveru. Tranže bývajú čerpané 3 - 5 krát počas obdobia 18 mesiacov. V tomto období tak klient platí len úrok zo sumy, ktorú vyčerpal. 

Hypotéka na výstavbu rodinného domu

Pri financovaní výstavby nového domu alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti je vhodnejšie postupné čerpanie hypotéky. Pred schválením úveru banke budete musieť doložiť viac dokladov, ako platné stavebné povolenie, projektová a stavebná dokumentácia, zmluva o dielo, položkovitý  rozpočet, list vlastníctva na pozemok, prípadne ďalšie dokumenty.  

V prvom rade si musíte kúpiť pozemok. Banky požičajú zvyčajne 50 – 70 % z jeho hodnoty. Preto je potrebné, aby ste mali časť vlastných prostriedkov alebo aby ste mohli založiť aj ďalšiu nehnuteľnosť.

Pred začatím samotnej stavby si musíte vybaviť stavebné povolenie, bez ktorého nemôžete začať stavať, ani požiadať o úver na stavbu domu. Povolenia vybavíte na príslušnom stavebnom úrade. 

Ak už vlastníte pozemok a máte vydané stavebné povolenie, môžete v banke požiadať o hypotéku. Jej čerpanie bude postupné a finančné prostriedky vám budú poskytované podľa toho, o koľko zvýšite hodnotu vášho domu s pozemkom. Štandardne banka púšťa jednotlivé tranže do 70 až 80 % z aktuálnej založenej hodnoty a posledné čerpanie prebehne až po kolaudácii nehnuteľnosti.

Ktoré banky majú v ponuke hypotéku s postupným čerpaním:

  • ČSOB,
  • Tatra banka,
  • VÚB.
  • Unicredit,


ČSOB
Banka poskytuje hypotéku s postupným čerpaním s maximálnym počtom 6 tranží. V prvej tranži poskytne 70 - 90 % z hodnoty pozemku. Výška ďalšej tranže závisí od schváleného LTV.

Tatra Banka
Banka v prvej tranži poskytuje  60 % z hodnoty pozemku. Ďalšie tranže sa odvíjajú od schváleného LTV. Umožňuje neobmedzený počet tranží.


VÚB
Banka má maximálny počet tranží 6 a v prvej poskytuje 70 % z hodnoty pozemku. Na získanie hypotéky sú potrebné fotografie nehnuteľnosti. 

UniCredit Bank
Banka poskytuje maximálne 6 tranží. V prvej tranži poukáže klientovi 70 % z hodnoty pozemku. Suma sa následne počíta podľa schváleného LTV. 

Výhody postupného čerpania hypotéky

Výhodou hypotéky na stavbu domu je možnosť v ideálnom prípade postaviť dom aj bez vlastných prostriedkov, prípadne len s určitou spoluúčasťou. Banky vám môže umožniť založiť inú nehnuteľnosť napríklad rodičovskú a po dokončení výstavby zabezpečenie vymeníte a založíte svoj novopostavený dom.

 
Kúpa bytu vo výstavbe

Pri kúpe bytu vo výstavbe, ktorú financuje banka, je to spravidla jednoduchšie. Banka po dohode s developerom nastavuje podmienky financovania bytov a čerpanie úveru, taktiež zabezpečuje aj ohodnotenie jednotlivých bytov.
 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách