Zverejnené: 10.12.2019

Hypotéky – opatrenia NBS od 1.1.2017


Article image

Národná banka Slovenska od 1. marca 2017 prichádza so zmenami, ktoré budú mať vplyv na hypotekárny trh a dotknú sa hlavne klientov bez dostatočných vlastných finančných zdrojov na kúpu nehnuteľnosti. Zmeny sú dôsledkom prudkého nárastu cien nehnuteľností a zadlženosti domácností na Slovensku.

Limit na ukazovateľ zabezpečenia úveru – LTV

Jedným z najdôležitejších  ukazovateľov, ktorý banky posudzujú, je LTV (Loan to value). Dôjde k obmedzeniu pomeru výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (zabezpečenia) vyjadrený v percentách. NBS odporúča do 30.6.2017  limit maximálne 50 % a  od 1.7.2017 limit maximálne 40 % z celkového objemu poskytnutých úverov v rozpätí od 80 % až 100 % LTV.  Úverov v rozpätí od 90 % do 100 % LTV môže byť najviac 10 % z celkového počtu poskytnutých úverov. Stopercentné  financovanie bude čoskoro minulosťou.

Limit na ukazovateľ schopnosti splácať úver

Pri splácaní úveru je dôležitým prvkom finančná rezerva klienta.

Banky budú musieť skúmať, či z príjmu klienta po odrátaní nákladov na splátky úveru a životného minima ostane klientovi minimálna finančná rezerva. Od 1.3.2017 to bude rezerva vo výške 5 % (po odpočítaní životného minima z čistého príjmu klienta) a bude sa postupne zvyšovať na  20 % od 1.7 2018.
Pri úveroch so splatnosťou nad 8 rokov banky nebudú počítať len s aktuálnou úrokovou sadzbou napr. 1,49 %, ale budú pripočítavať ďalšie 2 % (najviac však do výšky 6 %) k súčasnej úrokovej sadzbe, čím si klienta overia, že bude v budúcnosti schopný úver riadne splácať.
Pri fixácii úrokovej sadzby nad 10 rokov bude postačujúci  test pri predpoklade nárastu úrokovej sadzby o1 %, pri hypotékach pre mladých so zvýhodnenou sadzbou by sa mal vplyv nárastu sadzieb otestovať pri nezvýhodnenej sadzbe (pred zohľadnením príspevku 2 % od štátu a 1 % od banky) a pri úveroch s fixáciou úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti sa tento test nebude vykonávať.
Jednotlivé opatrenia sa nevzťahuje na úvery, ktorými sa refinancujú iné úvery na bývanie, ak nedôjde k navýšeniu istiny o viac ako 2000 € alebo 5 % (podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je menšia).

Porovnať všetky hypotéky a ich úrokové sadzby môžete TU

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách