Zverejnené: 12.04.2017

IBAN - zmena čísla účtu


Article image

Od 1.2.2016 budú klienti môcť používať pri platobných príkazoch čísla účtov platiteľa a príjemcu iba v tvare IBAN a dodržiavať pravidlá SEPA. Nebude možné používať pôvodné číslo účtu (napríklad 563563-5635635630/7500). IBAN účtu je uvedený v hlavičke každého výpisu z účtu alebo je ho možné získať  prostredníctvom webovej stránky banky.

IBAN (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodná forma čísla bankového účtu, ktorá zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a banky príjemcu platby.

Ak sa platba posiela v elektronickej podobe (bezhotovostne), IBAN sa zadáva bez medzier, ak je platba zasielaná v papierovej podobe, tak sú každé štyri znaky oddelené medzerou.

IBAN pri elektronickej platbe:  

SK6807200000001987426854

IBAN pri papierovej podobe:   

SK68 0720 0000 0019 8742 6854

Zavedením SEPA nebude potrebné, aby mal klient banky vedený jeden osobný účet v SR a druhý v inej SEPA krajine. Odstránia sa  rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.

Prechodné obdobie (do 31.1.2016) je preto potrebné využiť na realizáciu potrebných zmien ako zabezpečiť aktualizáciu elektronickej služby, zabezpečiť v účtovnom systéme zmenu čísla účtu do tvaru IBAN.  

Krajiny, ktoré SEPA pokrýva

Euromenové krajiny v EÚ -  Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembusko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Lotyšsko.

Neeuromenové krajiny EÚ - Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

Krajiny EHP mimo EÚ - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

Krajiny mimo EHP  -  Monako, San Marino, Švajčiarsko


Pripravili sme pre vás IBAN kalkulačku, do ktorej  zadáte číslo účtu, vyberiete banku, kde je účet vedený a kalkulačka vám okamžite vypočíta IBAN.    

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách