Zverejnené: 27.02.2018

II. pilier – čo znamená garancia v garantovanom fonde


Article image

DSS sú od januára 2013 zo zákona povinné vytvoriť dva fondy,  jeden garantovaný a jeden negarantovaný. 

V prípade garantovaného dôchodkového fondu DSS musí v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky doplniť majetok fondu z vlastných zdrojov. Pri negarantovanom dôchodkovom fonde sa na DSS povinnosť garancií nevzťahuje.
Neznamená to, že nemôžu vo vybranom roku prerobiť v garantovanom fonde. V praxi to znamená, že keby ste v januári tohto roku prestali sporiť na dôchodok a všetky svoje úspory by ste mali v niektorom z garantovaných fondov, ak by ste sa na svoj účet opäť pozreli o desať rokov neskôr, určite by ste na účte nemali mať menej. Ak áno, DSS by vám musela stratu doplatiť z vlastných peňazí. 
Garancia sa ale netýka inflácie a straty výnosov. Ak by ste totiž o 10 rokov mali na účte rovnakú sumu, takmer určite by vaše úspory boli reálne menšie. 

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
 
Autor: Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách