Zverejnené: 31.05.2018

III. pilier: Čo by ste mali vedieť


Article image

III.pilier je dobrovoľný systém, ktorým sa sporiteľ môže pripravovať na svoj dôchodok. Tretí dôchodkový pilier je kapitalizačný pilier. To znamená, že každý sporiteľ si sporí na vlastnom účte a výška budúceho dôchodku, vyplácaného z III. piliera,  bude závisieť prevažne od zaplatených príspevkov zamestnanca aj zamestnávateľa počas celej fázy sporenia, ako aj od ich zhodnotenia. 

Finančné prostriedky sporiteľov v rámci tretieho piliera spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DDS). 

Vstup do III. piliera

Pre zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný. Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. 

Pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie. 

Zamestnávatelia

Vstup do druhého piliera je dobrovoľný aj pre zamestnávateľov (okrem rizikových prác). Môžu sa rozhodnúť, či svojim zamestnancom budú prispievať a koľko. Príspevky sú pre spoločnosť daňovým výdavkom do výšky maximálne 6 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Pozn.: V praxi najčastejšie zamestnávatelia prispievajú 2 % zo mzdy za podmienky, že rovnakou sumou si prispieva aj sám zamestnanec.

Aké fondy je možné využívať

Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.
Majetok výplatného doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Majetok príspevkového doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície.

Daňová úľava pre sporiteľa

Daňové zvýhodnenie sa do III. piliera vrátilo od začiatku roku 2014 a umožňuje odpočítať od základu dane sumu zaplatených príspevkov do III. piliera. Nesmie to však byť viac ako 180 EUR  za rok. Ročne sa takto dá ušetriť na dani 34 EUR.

Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DSS, ktorí do III. piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.
 

Zoznam všetkých dostupných fondov v 3. pilieri  TU.

Autor: Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách