Zverejnené: 23.08.2017

Industry 4.0 je oveľa globálnejší a menej zameraný na USA.


Article image

Niečo pre investičných fajnšmekrov. Portfólio manažér spoločnosti Fidelity, HyunHo Sohn, hovorí o technológiách z investičného pohľadu. Zvládne Apple prechodné obdobie medzi jednotlivými produktovými cyklami? Bude smartfón iphone8 úspešný? Skopíruje technologický segment rok 2000? Ktoré IT segmenty vyzerajú sľubne?


Aké budú podľa vás najvýraznejšie trendy v oblasti technológií pre obdobie 2017/18 a aký postoj ste zaujali, aby ste z nich profitovali?

Akcie segmentu technológií profitujú z rastúceho adresovateľného trhu, tak v spotrebiteľskom ako aj podnikateľskom priestore. Spotrebitelia majú v súčasnosti zdanlivo neutíchajúci dopyt po technológiách v každodennom živote - vezmite si len každodenné využívanie funkcionalít smartfónu, ktoré boli len pred 6 či 7 rokmi len okrajové alebo možno dokonca ani neexistovali. Alebo rast sociálnych médií, segmentu e-commerce a video hier. A keď sa pozrieme na podniky, softvér tvorí čoraz väčší podiel investícií do fixných aktív spoločností, keďže firmy vnímajú klady automatizácie a/alebo virtualizácie funkcií, ktoré boli v minulosti vykonávané manuálne alebo neboli integrované s ostatnými súvisiacimi oblasťami spoločnosti; Software-as-a-Service (SaaS) je štrukturálny rastový trh, ohľadom ktorého som veľmi optimistický.

Rozvoj tzv. ‘smart’ závodov – nazývaných ‘Industry 4.0’ – znamená, že priemyselné firmy investujú do softvéru stále väčšie sumy. A toto všetko, spolu s vývojom technológií budúcnosti  ako napr. smart vozidlá, umelá inteligencia (AI), virtuálna a rozšírená realita a 3D tlač, predstavuje veľmi sľubné pozadie pre dlhodobé investície. Avšak, v krátkodobejšom výhľade - po niekoľkých rokoch silného výkonu - som koncom minulého roka začal posúvať toto portfólio trocha defenzívnejším smerom. To znamená ešte väčší dôraz na spoločnosti so silnými bilanciami, vysokou mierou voľných peňažných tokov, dobre viditeľnými výnosmi a zdravým ohodnocovaním. Akékoľvek ďalšie odpredaje alebo trhové korekcie, podobné tým z júna, by mohli vytvoriť príležitosti na nákup - najmä nákup vysokokvalitných softvérových akcií.

Pridávam a iniciujem nové pozície v softvérových akciách vzhľadom na relatívne nemenné opakované príjmy firiem v tomto podsektore. Znižujem expozíciu voči viac cyklickým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti polovodičov a polovodičových zariadení a pridávam pozície v niektorých ázijských internetových firmách s dlhou dráhou penetrácie a speňaženia.

 

Ako máte pozície v niekoľkých podsegmentoch súvisiacich s polovodičmi?

Polovodiče boli v minulom roku podsektorom s najlepším výkonom vďaka M&A a nadšeniu investorov z nových technologických tém ako AI a autonómne vozidlá. Ja som momentálne opatrnejší z dôvodu menších M&A príležitostí a rastúceho ohodnocovania. Avšak v rámci podsektoru ako celku stále udržujem prevahu, keďže polovodiče tvoria základné kamene mnohých vzrušujúcich vznikajúcich technológií, ktoré sa podľa mojich očakávaní v najbližších rokoch dostanú do mainstreamu (VR, AI, smart autá, atď.).     

 

Aký je váš názor na sektor virtuálnej reality a umelej inteligencie?

Toto sú technológie budúcnosti, do ktorých investujem. Polovodiče sú jeden spôsob, ako sa k týmto oblastiam dostať, hoci minuloročné nadšenie investorov z AI a ďalších nových technológií výrazne zvýšilo ich cenu. Preto hľadám nové spôsoby, ako sa do týchto oblastí pustiť.

 

Ako hodnotíte Apple? Ako bude spoločnosť Apple schopná zvládnuť prechodné obdobie medzi jednotlivými produktovými cyklami? Máte nejakú predpoveď ohľadom úspechu smartfónu iphone8?  Mohol by pozitívny dopad stačiť na kompenzáciu slabšieho rastu v ostatných segmentoch (iPhone 7 a a nižšie, tablety).

Apple si stále držím (aj keď mám podváhu akcií v porovnaní s benchmarkovým indexom fondu). Ovláda celý technologický ekosystém – vrátane operačného systému - čo je výrazná výhoda. To im umožňuje uvádzať inovatívne a odlišné produkty skôr ako to robia ich konkurenti a v zásade ide o dobrú firmu. Pokiaľ ide o iPhone 8, myslím si, že bude veľmi úspešný vzhľadom na kumulovaný dopyt po kúpe iPhone produktu pri príležitosti jeho 10. výročia a tiež vzhľadom na potenciál aplikácií rozšírenej reality, ktoré prinesú odlišný užívateľský zážitok.  

 

Niektorí analytici hovoria, že technologický segment je preceňovaný a prejavuje určité známky podobnosti s rokom 2000 (podľa CAPE). Ktoré segmenty (alebo spoločnosti) by ste považovali za "bezpečné", bez problémov ohodnocovania? (najmä hráči v sektore sociálnych médií -FAANG:  je ich trhová hodnota dlhodobo udržateľná?)

Z hľadiska oceňovania sú niektoré oblasti technologického trhu napäté, ale mnohé ďalšie stále hodnotené relatívne zdravo. Sektor, nastavujúci sa na potenciál dlhodobých príjmov, má globálne stále najatraktívnejšie ohodnocovanie, pričom výnosy z voľných hotovostných prostriedkov (FCF) sú nad úrovňou trhu a dividendové výnosy tohto sektora sú vzhľadom na trh na hornom konci historického rozpätia. Mnohé ázijské internetové akcie majú vzhľadom na ich dlhodobý rastový potenciál stále atraktívne ohodnotenie - najmä tie japonské. Budúci P/E koeficient v porovnaní s globálnou technológiou ako celkom je pod úrovňou priemeru pred prasknutím tzv. internetovej akciovej bubliny a je len mierne nad úrovňou celého trhu. Ani ohodnotenia v relatívne drahých oblastiach trhu (napr. mega caps v USA), v porovnaní s internetovou bublinou, nevyzerajú prehnane. Fond nevlastní Facebook, nakoľko podľa môjho názoru ich marže budú klesať, keďže spoločnosť začína investovať do budúceho rastu.

S podváženou pozíciou v spoločnosti Apple, na báze upraveného rizika, som spokojný, aj keď som presvedčený, že ide v podstate o dobrú spoločnosť. Spoločnosť Amazon je podľa mňa príliš drahá a myslím si, že do ceny akcií sa premietli dobré správy ohľadom cloudovej ponuky Microsoftu. Fond má prevahu v spoločnosti Alphabet vzhľadom na ich silný záber, úspešnú diverzifikáciu do mnohých rozmanitých rastových oblastí a silnú CAGR, zaznamenanú z vysokých marží predaja Google reklamy. Pri porovnávaní ohodnotení s internetovou bublinou treba tiež brať do úvahy ako sa tento sektor medzičasom zmenil: je vo svojej podstate oveľa globálnejší a menej zameraný na USA. Je stále viac diverzifikovaný pokiaľ ide o typy technológií, do ktorých sa dá investovať. Ide tiež o oveľa menej cyklický investičný návrh ako tomu bolo pred 10 či 20 rokmi, so softvérom či súvisiacimi službami - ktoré profitujú zo stálych, opakovaných príjmových tokov –  ktoré berú stále väčší podiel trhu v porovnaní s viac cyklickými spoločnosťami zaoberajúcimi sa hardvérom a vybavením.

 

Ako by niektoré aplikácie “Big Data” mohli "narušiť" výrobcov dátových bánk a im podobných?

Vývoj algoritmov "strojového učenia" má za následok automatizáciu mnohých IT úloh a procesov. Tieto algoritmy aplikujú umelú inteligenciu do big data. Napríklad v bankovníctve, spoločnosti namiesto tradičných modelov štatistickej analýzy stále viac využívajú strojové učenie pri riešeniach proti praniu peňazí. Starbucks využíva strojové učenie a AI pri zlepšovaní frontendových objednávok a riešení backendových prevádzkových problémov. Spoločnosť je momentálne digitálnym lídrom.

Dôsledky širšieho zavádzania týchto techník sú pre technologický sektor optimistické a poukazujú na to, do akej miery technológie prinášajú konvergencie medzi investičnými sektormi, ktoré boli kedysi jednoznačne odlišné. To platí naprieč celou škálou obchodných funkcií - od stále viac automatizovanej a digitalizovanej výroby po väčšiu závislosť na online predaji  a big data pri analyzovaní a informovaných obchodných rozhodnutiach.

 

Ako hodnotíte vývoj amerického trhu (alebo je stále vo fáze relatívnej stagnácie/nízkeho rastu) a čo to znamená pre technologický segment?

Nie veľmi súhlasím s takýmito makroekonomickými otázkami, aj keď stojí za povšimnutie, že relatívne slabý rast, ktorý zaznamenávame v USA po roku 2008 nezabránil globálnemu technologickému sektoru, aby bol v absolútnych číslach silným hráčom, porovnateľným s iným investičnými sektormi. Technológie sú každopádne vysoko globalizovaným sektorom - pričom dodávateľské reťazce firiem často pôsobia v mnohých krajinách.

Internetový priestor v USA je stále konkurenčnejší, pričom veľkí hráči ako Alphabet a Amazon si navzájom zasahujú do svojich oblastí odbornosti a vo všeobecnosti vyzerajú draho. Je však dôležité zameriavať sa na jednotlivé akcie a na tom je založený aj môj investičný proces. Americké značky polovodičov majú po minuloročnom dobrom výkone tiež vysoké ceny a expozíciu týchto spoločnosti znižujem.

 

Aký je váš výhľad ohľadom IT výdavkov pre rok 2017? (Firmy a maloobchod)

Celkové globálne miery výdavkov zostávajú silné, aj keď v rámci regiónov a sektorov vidíme odlišnosti. Ako som už spomínal, v centre biznis investícií je naďalej softvér. Viac cyklické oblasti trhu (ako hardvér a polovodiče) sú citlivejšie na slabnúci sentiment, ale nateraz sa držia relatívne dobre. Na korporátnej úrovni pravdepodobne zaznamenáme viac aktivít M&A – najmä v oblasti softvéru. To by mohlo byť prospešné hneď pre niekoľko podielových fondov.

 

Ktoré segmenty vyzerajú pomerne sľubne - ktoré považujete za skutočne rastové oblasti? (napr. online reklama? eCommerce? atď. uveďte prosím aj stručné vysvetlenia)

V softvérovom odvetví je množstvo štrukturálnych hnacích síl, ktoré podporia rast dlhodobých príjmov a toto odvetvie sa stáva pre firmy strategicky stále dôležitejšou oblasťou investícií. Vývoj ‘smart’ závodov – nazývaných ‘Industry 4.0’ – znamená, že priemyselné firmy investujú do softvéru stále vyššie čiastky. Pokračujúce zavádzanie tzv. cloud computingu - kde firmy z počítačových systémov a analytiky na centrálnych, fyzických serveroch prechádzajú k riešeniam, poskytovaným tretími stranami na "cloude" - je ďalším zdrojom štrukturálnych príjmov. Softvérový priestor tiež vyzerá ako centrum M&A aktivity, pričom pokračujúca komoditizácia hardvéru - kedy sa originálny hardvér stáva generickým – čo znamená, že softvér a súvisiace SaaS služby budú stále dôležitejšie, keďže budú zdrojom duševného vlastníctva a výnosov pre investorov. V tomto podsektore má nadváhu.

Internetové akcie sú ďalšou dlhodobo sľubnou oblasťou. Aj keď internetové firmy USA teraz vyzerajú veľmi draho, dobré hodnoty nachádzam v Ázii. Naďalej zaznamenávame štrukturálny globálny rast využívania internetu a e-commerce, spolu s výrazným nárastom mobilnej internetovej premávky a rastúcim dopytom po digitálnom obsahu naprieč viacerými platformami. Z dlhodobého pohľadu mám pozitívny pocit z čínskych internetových akcií, ktoré pravdepodobne budú profitovať z posunu Číny smerom k ekonomike, ktorá je viac orientovaná na služby a zákazníka, zatiaľ čo niektoré japonské značky zamerané na domáci trh a oblasti digitálnej reklamy, internetových médií a e-commerce majú veľmi silné pozície na relatívne izolovanom trhu - čo z nich robí atraktívne investičné príležitosti.

 

Sú na obzore nejaké nové "disruptívne technológie"?

Smart autá, AI, virtuálna a rozšírená realita a 3D tlač patria ku kľúčovým rozvíjajúcim sa technológiám, do ktorých investujem. Tieto technológie sú stále nevyzreté a možno nejaký čas potrvá, kým sa dostanú do mainstreamu, ale už teraz zaznamenávajú výrazné investície.

 

Kde máte najvýraznejšiu nadváhu/podváhu? (pokiaľ ide o segmenty). Došlo za posledných 6 mesiacov k nejakým výrazným zmenám?

Najväčšiu nadváhu mám v dvoch podsektoroch - Softvér a Internetový a katalógový maloobchod a fond má tiež naďalej nadváhu v polovodičoch, aj keď tá sa za posledných šesť mesiacov znížila. Ako som spomínal, portfólio som od konca minulého roka posunul mierne defenzívnejším smerom, aj keď podielový fond má dlhodobý záujem o spoločnosti s jasnými konkurenčnými výhodami oproti ich rivalom. Silné bilancie, vysoké miery voľných peňažných tokov a dobrá viditeľnosť príjmov sú meradlá, na ktoré sa neustále sústreďujem.    

 

Ako sa vyrovnávate s otázkami ohodnocovania?

Pre všetky trhy uplatňujem konzistentnú stratégiu zdola nahor. Verím, že pochopenie technologických trendov a inovácií je kľúčom k identifikácii spoločností, ktoré z dlhodobého pohľadu budú lídrami odvetvia – čo bude mať za následok výraznú návratnosť pre investorov podielového fondu. Snažím sa ťažiť z krátkodobého časového horizontu trhu tým, že sa zameriavam na chybne ocenené príležitosti. Ide o akcie, ktorých dlhodobý výhľad je výrazne lepší ako sú ohodnotené. Disciplínu pri ohodnocovaní považujem za dôležitý faktor a robím hĺbkové, fundamentálne hodnotenia firiem z pohľadu zdola nahor. Neusilujem sa o výkon v "horúcich" podsektoroch. Portfólio je mierne spomalené a uprednostňujem spoločnosti s vysoko kvalitnými príjmami.

 

V stručnosti prosím uveďte, čo sa vám najviac páči na vašich troch najlepších pozíciách

1. Intel je k 31. júlu najväčšou aktívnou pozíciou fondu. Je to celosvetovo najväčší integrovaný výrobca mikroprocesorov – tranzistorov, ktoré prinášajú rýchlejšie operačné rýchlosti počítačov ako ktokoľvek iný. Serverový biznis je "korunným klenotom" spoločnosti, prinášajúci dvojciferný rast, dobré marže a má vplyv na štrukturálny rast v oblasti cloud computingu.

2. SAP (druhá najväčšia aktívna pozícia k 31. júlu) je spoločnosť vyvíjajúca podnikový softvér a presadzuje sa v oblasti digitálnej analýzy a analýzy v reálnom čase, ktoré sú hnacím motorom ich ERP systémov. Najmä ich systém S4/HANA sa zdá byť na začiatku nového produktového cyklu – kým trh ich (podľa mňa chybne) vníma ako firmu, ktorej pôvodné akcie už neporastú a ktorá musí čeliť konkurentom s cloudovými riešeniami.

3. Tretia najväčšia nadváha v portfóliu. Akamai je najlepšia sieť na doručovanie obsahu (CDN) na svete - zabezpečuje 15-30% celej webovej premávky – ako aj poskytovanie riešení cloudovej bezpečnosti. Ponúka zmes služieb založených na objeme a pridanej hodnote. Oblasť komerčných a podnikových riešení naďalej prináša silný rast príjmov a vyplývajú z marží a výnosov. Keďže ich kľúčový mediálny biznis sa spomaľuje, spoločnosť agresívne investuje do nových oblastí ako bezpečnosť a Akamai je v dobrej pozícii, aby mohli osloviť nové trhy.
 

 



Užitočné články

Finančný Kompas v médiách