Zverejnené: 04.02.2022

Ja sa dôchodku nedožijem. Ale čo ak áno?


Article image

Mladí ľudia si dôležité rozhodnutia ako je napríklad dôchodok nechávajú na neskôr, najprv riešia bývanie, rodinu alebo cestovanie. Neuvedomujú si ale jednu zásadnú vec, že čím skôr začnú myslieť na svoju budúcnosť, teda na dôchodok, tým ľahšie a efektívnejšie si vedia nasporiť na starobu, aby svoj dôchodkový život strávili dôstojne a plnohodnotne. Čím skôr si totiž človek začne sporiť, tým vyššia bude suma nasporených peňazí s vyšším výnosom vďaka dlhšej dobe na zhodnotenie. 
 

Kto môže vstúpiť do druhého piliera. 

 • Osoby do 35 rokov, evidované v Sociálnej poisťovni,  teda každý, kto bol aspoň raz zamestnaný a odvádzal odvody. 
 • Stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov a zarábajú viac ako 200 eur mesačne.
 
Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné.
Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch.
 
Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Postupný presun majetku sporiteľa do konzervatívnych dlhopisových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa sa vzťahuje iba na majetok tvorený z povinných príspevkov. Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom sporiteľ môže investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného DSS bez ohľadu na jeho vek.
 

Výhody druhého piliera:

 • časť vašich odvodov sa stáva vaším majetkom, vaše peniaze zhodnocujú na vašom účte,
 • určujete si, do ktorého fondu a koľko investujete, máte vždy možnosť zmeniť nastavenie fondov,
 • čím vyššie odvody odvádzate do Sociálnej poisťovne, tým budete mať viac na dôchodkovom účte,
 • peniaze sú chránené, sporenie v druhom pilieri je pod dohľadom NBS, audítorom a depozitárom správcovskej spoločnosti,
 • úspory sú dedičné,  v prípade, že by ste sa nedožili dôchodku, môže vaše úspory zdediť niekto blízky,
 • dôchodok si môžete zvýšiť aj dobrovoľnými príspevkami do druhého piliera, výška príspevku nie je obmedzená. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Uniqa d.s.s., a.s.
 • 365.life d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • VÚB Generali d.s.s., a.sdôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Ako sa zhodnocujú peniaze v DSS-kách (údaje k 1.2.2022)

 
Akciové za posledných 12 mesiacov.
Allianz Progres 16,33 %
VÚB Generali Profit 12,71%
NN Dynamika 9,32%
UNIQA Akciový 8,27%
365.life Akciový -25,69%
 
Indexové za posledných 12 mesiacov.
  
NN  Index Euro 26,21 %
VÚB Generali  Index 20,98 %
UNIQA Indexový 20,77 %
NN  Index Global 20,45 %
365.life Indexový 16,91 %

Dlhopisové za posledných 12 mesiacov.
UNIQA Dlhopisový -0,72 %
VÚB Generali Klasik -1,22 %
Allianz Garant -1,48 %
NN Solid -2,14 %
365.life Dlhopisový -4,90 %
 
Zmiešané za posledných 12 mesiacov.
 
VÚB Generali Mix 5,93 %
NN  Harmónia 4,59 %

Zdroj:datalizer.sk 
 

Ako si vybrať dôchodkový fond? 

Výber dôchodkového fondu závisí predovšetkým od miery rizika, ktorú je sporiteľ ochotný podstúpiť, ale aj od počtu rokov, ktoré sporiteľovi zostávajú do dôchodku.
 
Garantované dôchodkové fondy, ktoré investujú nanajvýš opatrne, sú vhodné predovšetkým pre starších ľudí, ktorým chýba do dovŕšenia dôchodkového veku menej ako 10 rokov a chcú si zabezpečiť primeranú stabilitu svojich úspor, ktorá je ale sprevádzaná nižšími očakávanými výnosmi.
 
Negarantované dôchodkové fondy sú, naopak, vhodné pre mladšie vekové ročníky. Sú určené najmä sporiteľom, ktorí budú v druhom pilieri sporiť najmenej 20 až 25 rokov. Čím dlhšie obdobie sporenia, tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov. Z dlhodobého hľadiska, fond s najvyššou mierou rizika prináša možnosť dosiahnuť najvyššie výnosy.
 
Pre sporiteľov vo veku od 52 rokov platí, že ak si sporia v indexovom alebo akciovom fonde, každý rok sa im presunie 10% majetku do dlhopisového fondu, aby vo veku 62 rokov bol v tomto fonde zainvestovaný už celý majetok sporiteľa. Dôvodom je ochrana dôchodkových úspor pred výrazným poklesom na trhu tesne pred odchodom do dôchodku sporiteľov.
 
 
NÁŠ TIP:
 
Založte si ho! 
Poraďte sa s odborníkom. Už sme si vysvetlili, že existencia druhého piliera je dôležitá, čo je však na druhom mieste, je výber fondu do ktorého budú naše príspevky odchádzať. Pri ročníkoch po roku 1980 nemá význam investovať konzervatívne.
 
Každý rok zo zákona dôchodková spoločnosť zasiela výpisy sporiteľom. Venujte pozornosť aj oprávnenej osobe. Ak nemáte určenú oprávnenú osobu, v prípade úmrtia sporiteľa sa stanú úspory na jeho dôchodkovom účte predmetom dedičského konania (úspory sa dedia iba počas sporenia, ak sa už vypláca dôchodo
k, tak nie).
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách