Zverejnené: 20.11.2018

Kam investovať 5 000 EUR


Article image

V bankách sú úroky takmer nulové a suma 5 000 € je príliš malá na to aby ste investovali napríklad  do nehnuteľností. Sú dve možnosti ako zhodnotiť financie: nechať peniaze na bežnom termínovanom vklade a uspokojiť sa s minimálnym úrokom alebo investovať cez  podielové fondy alebo dlhopisy Nesie to v sebe vyššie riziko v porovnaní v možnosťou uložiť peniaze v banke, no o to vyššie sú výnosy.

Ako investovať, keď s investovaním nemáme skúsenosti.

Väčšina ľudí si sporí na bežných a sporiacich účtoch alebo termínovaných vkladoch  ale  zhodnotenie je tam minimálne až nulové. Na slovenskom trhu je množstvo výhodnejších možností, ako si zhodnotiť svoje úspory.
Je veľa možností, ako investovať, či už do fondov, akcií, dlhopisov, investícia do realít alebo zlata. Každá investícia má svoje klady a zápory. 
Dôležité je koľko chceme pravidelne alebo jednorazovo  investovať. Ďalším dôležitým faktorom je čas. Kedy sa má investícia vrátiť? Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie zhodnotenie v dlhšom časovom úseku, je najvhodnejšie investovanie do akcií alebo indexových fondov . 

Podielové fondy

Najbezpečnejšou formou investovania je investovanie do podielových fondov. Na trhu je široká ponuka podielových fondov od domácich aj zahraničných správcov. Investovanie do fondov je možné na 3 roky ale aj na 30 rokov. Je to veľmi vhodný nástroj, ako investovať aj malé pravidelné sumy. Fondy ponúkajú akcie, dlhopisy, ale aj ďalšie investičné nástroje. Najväčšou výhodou je stabilita, pretože investícia je rozdelená medzi mnoho firiem, aktív, štátov.

Dlhopisy

Dlhopis je cenný papier, s ktorým sa obchoduje na burze cenných papierov. Hlavným cieľom investora nie je výnos z pohybu kurzu dlhopisu, ale výška pravidelných úrokov.  Úroky sú vyplácané až do konca platnosti dlhopisu. Investor obdrží späť aj prostriedky, ktoré zaplatil za dlhopis,  čiže nominálnu hodnotu dlhopisu. Existujú aj tzv. nulové dlhopisy , ktoré nenesú žiadny pravidelný výnos. Hodnota nulového dlhopisu je však vyššia ako cena, za ktorú investor dlhopis skutočne kúpil. V tom spočíva koncový výnos.

Investovanie do zlata

Investícia do zlata sa považuje za defenzívnu investíciu a ako ochrana hodnoty majetku v čase. Fyzicky je  možné si  kúpiť zlaté tehličky alebo mince. Investičné zlato je vhodným nástrojom na udržanie hodnoty majetku s víziou zhodnotenia, ale treba si dať pozor, akú časť investičného portfólia tvorí. Pri optimálnom nastavení by do zlata malo smerovať maximálne 10 % úspor investora. Ostatné by mali smerovať do akcií alebo dlhopisov.
 

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách