Zverejnené: 18.07.2019

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky


Základné informácie o banke

Adresa sídla spoločnosti: Obchodná 2, 811 06 Bratislava
IČO: 47 248 572
Kód banky: 8430
BIC/SWIFT kód: KODBSKBX
Označenie banky: KODB
Infolinka zo SR: +421 23211-6880
Infolinka zo zahraničia: +421 23211-6880
Fax: +421 232116899
E-mail: [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR:    +421 23211-6880
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 23211-6880

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

KDB NetBank


Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

Termínované vklady


História banky

Od roku 1989 je KDB Bank súčasť maďarského bankového trhu a svoje služby uskutočňuje pod názvom Daewoo Bank Magyarország, Rt.

V júli 2002 po dohode  medzi  predošlým majiteľom KDB Bank - Daewoo Securities a medzi Korea Development Bank došlo k zmene majiteľa banky. Materskou spoločnosťou KDB Bank sa stala Korea Development Bank. Korea Development Bank je v  stopercentnom vlastníctve Južnej Kóreii. Maďarskej KDB Bank zabezpečila nové medzinárodné skúsenosti a stálu finančnú podporu.

Kórejská  materská  spoločnosť v septembri 2006 posilnila svoju dcérsku KDB Bank zvýšením základného imania s predpokladom rozvoja banky na regionálne stredisko tak, aby sa banka stala vedúcou ázijskou bankou v strednej a východnej Európe.

Vo svojej obchodnej činnosti banka pokračuje od mája 2013 pod názvom KDB Bank Europe Ltd.

Od augusta 2013  rozširovaním svojej stratégie v oblasti východnej a strednej Európy otvorila prvú pobočku v zahraničí a to v Bratislave.

KDB Finančná skupina

  •     KDB Banka
  •     Daewoo Cenné papier
  •     KDB spoločnosť rizikového kapitálu
  •     KDB Správcovská spoločnosť
  •     KDB Infra

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách