Zverejnené: 04.12.2018

Komu sa skutočne oplatí druhý pilier? Poznáme odpoveď


Article image

Druhý pilier je jednou z možností, ako sa aspoň čiastočne poistiť pred neistotou budúcich dôchodkov. Sporiť si v druhom pilieri je možné podpísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Prvý pilier sa snaží vyrovnať rozdiely medzi bohatými a chudobnými, a naopak druhý pilier je zásluhový a nijako sa nekrátiť alebo nepridá k dôchodku. Ten závisí od toho, do ktorého fondu sporiteľ investuje.

Komu sa oplatí druhý pilier

Mladí ľudia
Mladí ľudia, ktorým do dôchodku zostávajú ešte desiatky rokov, je výhodnejšie, ak si na dôchodok budú sporiť v druhom pilieri. Podľa demografického vývoja bude v budúcnosti na jedného dôchodcu pripadať menej pracujúcich ľudí, ktorí platia odvody (V súčasnosti pripadajú na jedného dôchodcu v SR takmer štyria ľudia v produktívnom veku). Môže sa stať, že štát nebude mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie dôchodkov, a aby dôchodky z prvého piliera zostali na súčasnej úrovni. 

Ľudia s nadpriemerným zárobkom
Druhý pilier sa oplatí aj pre ľudí s nadpriemerným zárobkom, ktorých príjem presahuje 1,25-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je približne  1 080 EUR. Sociálna poisťovňa pri výpočte dôchodku zohľadní maximálne trojnásobok priemerného platu, aj keď odvody sa platia až z jeho päťnásobku, kdežto dôchodok z druhého piliera sa im vypočíta na základe skutočného platu, z ktorého si platili odvody, teda nebude sa im krátiť.
 

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách