Zverejnené: 22.10.2020

Kopírovanie profesionálov nemá zmysel


Article image

Vo svete investícií možno poľahky stratiť prehľad a orientáciu. Individuálni investori totiž hrajú na finančných trhoch úplne odlišnú hru než profesionálni manažéri fondov.

Aký výsledok očakávate od svojej investície v najbližších rokoch? Mal by dosiahnutý výnos zodpovedať výnosu niektorého z akciových alebo dlhopisových indexov? Alebo sa uspokojíte len vtedy, keď bude vyšší?

Pokiaľ ste na predchádzajúcu otázku odpovedali kladne, investovanie vnímate s veľkou pravdepodobnosťou chybne. Snaha prekonať akciový (alebo iný) index patrí do sveta profesionálnych správcov fondov, no často uvažujú podobne aj individuálni investori. Len málokto si ale uvedomí, akého omylu sa pritom dopúšťa.

Kuchynské vysvetlenie

Pre lepšie pochopenie podstaty tohto omylu si stačí prepnúť na ktorýkoľvek program o varení. Kto by nebol zvedavý, ako varia skutoční profesionáli? Jednou z vecí, ktorá svedčí o ich kumšte, je rýchlosť, s akou dokážu nakrájať obyčajnú cibuľu alebo mrkvu. Kým väčšine bežných ľudí trvá možno 40 sekúnd, kým nakrájajú jedinú cibuľu na drobné kocky, profesionálni kuchári to zvládnu za menej ako 10 sekúnd. Takáto zručnosť však u vás doma nie je v konečnom dôsledku dôležitá - pokiaľ na prípravu jedla potrebujete nakrájať jednu či dve cibule.

To, čo nie je rozhodujúce v domácej kuchyni, je ale veľmi dôležité pre profesionálneho kuchára v reštaurácii. Ten počas jedného dňa nenakrája jednu, ale 100 cibúľ. (O ďalšej zelenine ani nehovoriac.) Ak by každá jedna trvala toľko, čo amatérskemu kuchárovi v domácej kuchyni, len na ich nakrájanie by potreboval viac ako hodinu. Vďaka rýchlemu narábaniu s nožom však dokáže ušetriť asi 50 minút. Pre efektívnosť jeho práce je tento rozdiel kľúčový.

Podobné rozdiely - i keď na prvý pohľad menej viditeľné - sú aj medzi svetom profesionálnych investorov a svetom tých, ktorí investujú len svoje vlastné peniaze. Oba svety sa snažia zhodnotiť investované peniaze, no neznamená to, že hrajú rovnakú hru podľa identických pravidiel.

Pre profesionálnych manažérov investícií je veľkosť spravovaného kapitálu jedným z najdôležitejších premenných, ktoré majú vplyv na ich odmeny. Výška poplatkov je štandardne odvádzaná od sumy investovaných peňazí - čím viac ich majú pod správou, tým viac získavajú na poplatkoch. Pre správcu fondu, v ktorom je celkovo miliarda eur, znamená každý bázický bod (0,01 %) vo výnose zvýšenie spravovanej sumy o 100-tisíc eur. Stotisíc eur, z ktorých vzniká nárok na odmenu za správu.

Rovnaká matematika platí aj pre individuálnych investorov, ktorí operujú s podstatne menšími sumami. S tým rozdielom, že pri investícii 10-tisíc eur znamená každý bázický bod v ročnom výnose zisk jedného eura. Zručnosť pri investovaní je v amatérskych podmienkach (teda pri investovaní menších súm) podobne dôležitá ako to, či pri krájaní cibule v domácej kuchyni dokážete ušetriť pár sekúnd alebo nie.

Investovanie nie sú preteky

Skúsme ale na chvíľu zavrieť oči pred finančnými štatistikami a predpokladajme, že dosiahnuť výnos, ktorý je o 10 % vyšší ako celkové ročné zhodnotenie celého trhu, nie je pre individuálneho investora problém. Kto takúto schopnosť nemá, pri pravidelnej mesačnej investícii 100 eur a ročnom zhodnotení 8 % bude po 20 rokoch hodnota jeho investičného účtu približne 59 300 eur.

Zručnejší individuálny investor, ktorý by každý rok dokázal dosiahnúť výnos vyšší o 10 % (t.j. ročné zhodnotenie nie 8,00 %, ale 8,80 %) by na tom po 20 rokoch bol lepšie. Hodnota jeho účtu by sa pohybovala okolo 65 600 eur. Celkový rozdiel vo výsledku dvoch uvedených scenárov predstavuje menej ako 6 000 eur (za 20 rokov snaženia). To síce nie je malá suma, ale v žiadnom prípade to nie sú ani peniaze, ktoré by zásadne zmenili život. Nekúpite si za ne domček na pláži, ani romantickú chatu pri jazere. Aj napriek tomu, že sa úspešnejší individuálny investor dokázal niečo, čo je vo svete investícií prakticky nevídané. Ako keby rekreačný tenista dokázal pri každej príležitosti poraziť Rogera Federera.

Odvrátenou stránkou snahy o prekonávanie priemerného trhového výnosu je extrémne vysoká pravdepodobnosť toho, že dosiahnutý výnos bude v skutočnosti nižší ako priemerný (teda ten, ktorý dosiahne napríklad akciový index). To je hlavný dôvod, prečo by sa individuálni investori mali pri investovaní zameriavať predovšetkým na to, aby výsledkoch ich stratégie bol čo najmenší odklon od trhového výnosu.

Ako to možno dosiahnuť v praxi? Orientáciou na tie finančné nástroje, ktoré takýto odklon minimalizujú. Pre tých, ktorí preferujú akciové investície, sú takýmito nástrojmi nízkonákladové indexové fondy (ETF). Podobné možnosti výberu majú aj tí, ktorí viac veria dlhopisom. Snahu prekonávať indexy by mali individuálni investori ponechať svetu profesionálnych manažérov, pre ktorých je investovanie hrou s úplne odlišnými motívmi.

Prehľad pravideleného investovania nájdete aj na našej stránke Finančný kompas.

Zdroj: PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách