Zverejnené: 23.05.2023

Ktoré dlhodobé investovanie sa oplatí? Poradíme vám


Article image
Finančný trh je nestály, minulé výnosy nie sú garanciou tých budúcich. Na túto nestálosť a neistotu je vhodné dlhodobé investovanie. Podmienkou dlhodobého investičného portfólia nie je iba správna skladba aktív portfólia, ale predovšetkým jeho nákladová efektivita. Dlhodobé investovanie musí mať jednoduchú skladbu portfólia, jasnú frekvenciu a nákladovú efektívnosť. Investovať sa oplatí začať čo najskôr a výsledky sa dostavia.

Na rozdiel od jednorazového investovania je pravidelné
investovanie stálejšie a menej rizikové. Jednorazová investícia je vhodná pre skúseného investora. Naopak, pri pravidelnom investovaní nepotrebujete byť expertom na investície. Jeho najväčšou výhodou je však rozloženie vašej plánovanej investície v čase.

Podielové fondy, akcie, dlhopisy...

Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo investorov a každý investor má  vo fonde podiel, ktorým sa podieľa na investíciách fondu a, samozrejme, aj na výnosoch. Investori – podielnici pri investovaní do fondu dostanú podielové listy, ktoré sú cennými papiermi.

Podoba cenného papiera môže byť listinná alebo zaknihovaná. Každý podiel má svoju hodnotu, tá sa vyvíja v čase, čo sa odráža na jeho hodnote. Ak vlastníte podiel a jeho hodnota v čase klesá, nepredávajte – priznáte stratu. V takomto prípade sa skôr odporúča nakupovať, nie predávať.


Dlhopisy reagujú predovšetkým na infláciu a na zmeny úrokových sadzieb. Ak rastú inflačné očakávania, rastú i úrokové sadzby a dlhopisový výnos, ale zároveň klesá cena dlhopisu. Vďaka tomu môže za určitých podmienok dôjsť i k poklesu tržnej hodnoty podielového listu dlhopisové fondu.
S akciami veľkých spoločností sa obchoduje na burze. Investor môže okrem dividend získať aj na rozdiele medzi predajnou a nákupnou cenou. Podľa štatistických prieskumov dlhodobá držba akcií je výnosnejšia ako iné investície. Pri držbe akcií niekoľko desaťročí sú akcie dokonca menej rizikové ako dlhopisy.

V čom spočívajú výhody, resp. nevýhody dlhodobého investovania?

Dlhodobé investovanie prináša so sebou výhody aj nevýhody. Najväčšou výhodou dlhodobého investovania spočíva v rozložení rizika v časovom horizonte. Nemusia vás totiž trápiť krátkodobé výkyvy na trhu. Ďalšou výhodou je aj daňové zvýhodnenie, ak napríklad ETF fond vlastníte viac ako jeden rok, výnosy z tejto investície nepodliehajú dani z príjmov.

Pri dlhodobom investovaní je dôležité držať sa stanovenej stratégie, nepodľahnúť emóciám. Medzi nevýhody dlhodobého investovania patria poplatky za správu. Tie si vždy dôkladne preštudujte v závislosti od toho, do akých aktív a cez koho sa rozhodnete investovať. Poplatky za správu portfólia v časovom horizonte napríklad 15 rokov sa môžu vyšplhať na celkom vysoké sumy a zbytočne sa oberáte o časť z výnosu.

Aké výnosy môžeme v akom časovom horizonte očakávať?

Čas sú peniaze a pri investovaní čas pracuje pre vás, čím dlhší čas, tým menší význam majú krátkodobé výkyvy na finančných trhoch či striedanie období rastu a poklesu v ekonomike a tým menej peňazí budete potrebovať vložiť na dosiahnutie svojho cieľa.

Investičný výnos tvoria všetky príjmy z investovania od úplne prvého vkladu až po posledný príjem pred predajom aktív. Pri investovaní sa berie ohľad na to, aby ste dosiahli čo najvyšší výnos vzhľadom na riziko a likviditu. Nie vždy sa to ale dá dosiahnuť, hlavne ak väčšinu vášho investičného portfólia tvoria akcie. Výnosnosť investičných produktov súvisí aj s ich rizikovosťou a likviditou. Ak rastie výnosnosť investície, zvyšuje sa jej rizikovosť a klesá likvidita.

Máme sa vopred poradiť s odborníkom?

Nie je jednoduché vyznať sa v stovkách rôznych fondov. Ak nie ste sami finančnými expertmi, odporúčame poradiť sa pri výbere so skúseným odborníkom. Ten vás určite upozorní aj na to, aby ste si pri výbere dali pozor na to, v akej mene vybraný fond investuje a vyhli sa tak ďalšiemu riziku.

Koho by sme mali osloviť a čo nepodceniť?

Na slovenskom finančnom trhu  sú skutoční odborníci a hlavne nezávislí poradcovia, ktorí sa zameriavajú na investičné poradenstvo, kde v portfóliu majú ponuku investičných služieb od najlepších finančných spoločností. Títo poradcovia na základe dôkladného prieskumu trhu vedia nezávisle zhodnotiť možnosti vašej investície a odporučiť vám najlepšiu možnosť.

V oblasti investovania pôsobí mnoho poradcov, z ktorých väčšina sú pracovníci bánk – osobní privátni bankári. Alebo poradcovia jednotlivých investičných spoločností. Keďže sú zamestnancami finančných spoločností, tak vám ponúkajú produkty ich vlastných správcovských spoločností. To znamená, že nemáme možnosť objektívneho zhodnotenia ponúk v rámci celého trhu.

Sú aj  finanční sprostredkovatelia, ktorí ponúkajú produkty od hypoték až po
podielové fondy. Zvyknú však preferovať jedného správcu a ponúknu vám produkty, ktoré nemusia byť výhodné pre vás, ale sú výhodné pre nich. Preto sa orientujú len na pár produktov a nemusia mať prehľad o ostatných možnostiach pre vás výhodnejších.
 
TIP OD NÁS: Vyznať sa v stovkách rôznych fondov nie je vôbec jednoduché. Preto odporúčame poradiť sa pri výbere so skúseným odborníkom, ktorý vás upozorní aj na to, aby ste si pri výbere dali pozor, v akej mene vybraný fond investuje a vyhli sa zbytočným poplatkom a ďalšiemu riziku.

Naša
Investičná kalkulačka vám vypočíta hodnotu vašej investície, ktorú by ste mohli mať, ak by ste využili niektorý z podielových fondov.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách