Zverejnené: 14.06.2024

Kvalitné poistenie majetku nie je na škodu, práve naopak!


Article image
Nešťastie nechodí po horách ale po ľuďoch, práve toto príslovie platí v týchto dňoch. Aktuálna povodňová situácia na Slovensku udržiava v napätí ľudí, ktorí žijú v blízkosti rozvodnených vodných tokov. Povodne či záplavy už dnes nie sú výnimkou ani v oblastiach, kde by sme ich nečakali. Prichádzajú náhle a pred vodným živlom nedokážeme náš majetok väčšinou ochrániť. Sú to situácie, na ktoré sa nikto z nás nevie pripraviť, a preto je nevyhnutnosťou mať kvalitné poistenie majetku, ktorá vám do veľkej miery dokáže nahradiť vzniknuté škody.

Čo je povodeň a čo je záplava?

Záplava je dočasne zaplavené územie vodou, ktorá vytvorí súvislú hladinu následkom vytrvalých zrážok alebo topenia sa snehu. 

Povodeň je prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd, pri ktorom voda už zaplavuje územie mimo koryta vodného toku. Prechodné výrazné stúpnutie vodnej hladiny konkrétneho vodného toku, pri ktorom sa voda z koryta vylieva, spôsobuje následné zaplavenie bezprostredného i blízkeho okolia vodného toku.
 
Definície pojmov povodeň a záplava nie sú síce totožné, avšak poisťovne ich zväčša spájajú do jedného spoločného rizika, a preto ak poistíte svoj dom voči povodni, automaticky máte kryté aj záplavy.

Riziková lokalita môže byť problém s poistením

Pri určovaní podmienok poistnej zmluvy poisťovne vychádzajú z takzvaných povodňových máp a podľa toho, v akej lokalite bývate, vám poisťovňa určí podmienky poistenia.  Mapy im slúžia na to, aby zhodnotili rizikovosť danej lokality, kde sa vaša poisťovaná nehnuteľnosť nachádza. Iné poisťovne vychádzajú z histórie a pri uzatváraní poistenia zisťujú, či v danej oblasti prišlo v určitom období k povodni alebo záplave. Ďalšie môže zaujímať, či sa nehnuteľnosť nachádza do určitej vzdialenosti alebo výšky od vodného toku.

Poisťovne majú individuálne prístupy k poisťovaniu týchto rizík.  Môže sa stať, že vám jedna poisťovňa odmietne riziko povodne alebo záplavy nehnuteľnosti poistiť a druhá s tým nebude mať problém, ale odrazí sa to na výške poistného. Môžete dostať aj 100 % prirážku poistného, ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v lokalite, kde sa povodne vyskytujú častejšie.

Ako nahlásiť poistnú udalosť pri povodniach alebo záplavách

Ak dôjde ku škode na majetku v dôsledku povodne alebo záplavy, čo najskôr kontaktujte poisťovňu a škodu nahláste online, alebo prostredníctvom webovej stránky poisťovne, prípadne telefonicky. Poškodenie domu si nafoťte a fotodokumentáciu priložte ku hláseniu škody.

Ak ste škodu nahlásili, je potrebné počkať na pracovníka z poisťovne, ktorý zistí rozsah škôd a zdokumentuje škody, ktoré spôsobila povodeň alebo záplava. Potom už môžete začať s odstraňovaním škôd a opravou svojho domu. Samozrejme sú prípady, kedy by čakanie mohlo spôsobiť zväčšenie už existujúcich škôd, vtedy je možne škody odstraňovať aj skôr. Ide o prípady, ak víchrica strhne strechu a hrozí, že blížiaci sa dážď vám spôsobí ďalšie škody, alebo je potrebné odstrániť následky škody z hygienických dôvodov,

Po doložení všetkých potrebných dokumentov (faktúry a bločky za opravu a pod.) poisťovňa vyplatí poistné plnenie do niekoľkých dní. V prípade potreby môžete poisťovňu požiadať aj o vyplatenie zálohy na opravu vášho domu.

Nezabúdajte na poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje poškodenie hnuteľného majetku, ako je nábytok, domáce spotrebiče a iné vybavenie. Preto pri uzavretí poistky si vyberajte komplexné poistenie nehnuteľnosti a jej vnútorného vybavenia. Zariadenie vášho domu alebo bytu má určite vysokú hodnotu a vhodným výberom a  kombináciou poistenia, budete spať spokojnejšie a neostanú vám oči pre plač, že si pri povodni alebo inom živle budete musieť  hradiť opravu a kúpu nového nábytku z vlastného vrecka.

Myslíte aj na poistenie svojho auta

Záplava či povodeň môže tak ako dom poškodiť aj vaše auto a vie spôsobiť obrovské škody. Ako ochrana proti poškodeniu vám slúži havarijné poistenie vozidla.

Keď máte už staré auto a bývate v oblasti, kde nie je až také veľké riziko povodní,  je možnosť pripoistenia k PZP špeciálne na živelné pohromy. Samozrejme musíte rátať s nižším krytím a plnením pri poistnej udalosti.

Niektoré poisťovne poskytujú aj možnosť poistenia formou verejného prísľubu. Verejným prísľubom sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť klientom širšie poistné krytie resp. poistné plnenie vo vybraných prípadoch, na ktoré klient v zmysle dojednaných poistných podmienok nemal nárok.
 
TIP OD NÁS: Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti si pravidelne aktualizujte aspoň každých 5 rokov. Zamerajte sa na výšku poistnej sumy nehnuteľnosti aj domácnosti a tiež na limity plnenia pre jednotlivé riziká. Dbajte na to, aby ste svoje bývanie nepodpoistili!

Ak ste si nie celkom istí, či je váš dom alebo byt kvalitne poistený, neváhajte nás kontaktovať na Finančnom Kompase. Naši odborníci na poistenie vám pomôžu vybrať si nielen správne poistenie, ale aj rozsah krytia, aby ste boli zabezpečení proti všetkým rizikám.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách