Zverejnené: 30.03.2017

Mail banking


Hodnotenie
1x

Mail banking umožní klientovi získať informácie o svojom účte prostredníctvom e-mailových správ zasielaných cez internet, ktoré sú zašifrované.

Ako funguje Mail banking

Klientovi stačí počítač, pripojenie na internet a vlastná e-mailová schránka. Banka zasiela klientovi prehľad o pohybe na jeho účte za každý deň, v ktorom bol zaznamenaný obrat alebo  zmena na účte, zasielanie výpisu z účtu v dennej, mesačnej alebo ročnej  periodicite. Klient nemusí mať obavy, že sa k e-mailu dostane nepovolaná osoba, nakoľko správy sú zasielané v šifrovanej podobe.

Mail banking je zvyčajne súčasťou balíkov služieb, ktoré banky ponúkajú. Takže za využívanie tejto služby si zvyčajne banky neúčtujú poplatky nad rámec mesačného poplatku za samotný balík