Zverejnené: 29.05.2024

Martin Vlachynský


Ekonóm a analytik, ktorý v roku 2012 prešiel zo súkromnej sféry na pozíciu analytika do Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS. Venuje sa podnikateľskému prostrediu a konkurencieschopnosti. Zaoberal sa problematikou inflácie a jej dopadom na ekonomiku Slovensku,  hospodárskou politikou, podnikateľským prostredím a konkurencieschopnosťou, najmä v zdravotníctve, maloobchode a energetike. Medzi jeho pravidelné projekty patrí Byrokratický index a index Zdravie za peniaze.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách